• projekt swelife

  Skånes universitetssjukhus: Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt

  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Health Support: Internationell validering av digitalt stödsystem för behandling av barnfetma

  Projektnummer 2019-05513

  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Quretech Bio: Ny behandling av antibiotikaresistenta infektioner

  Projektnummer 2019-05491

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • projekt swelife

  AlgoDx: Utveckling och klinisk validering av sepsisprediktionsalgoritm på IVA

  Projektnummer 2019-05482

  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Alpha Therapy Solutions: Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel

  Projektnummer 2019-05480

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Karolinska universitetssjukhuset: Smart strumpa för integrerad kontroll av blodflöde och prevention av blodpropp

  Projektnummer 2019-05479

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Uman Sense: StrokeAlarm Klinisk studie

  Projektnummer 2019-05470

  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  KTH: Ytbelagda metallimplantat för förbättrad rörlighet efter handkirurgi

  Projektnummer 2019-05441

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Rörelseapparaten
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Karolinska institutet: Exekverbara vårdplaner vid kronisk komplex sjuklighet

  Projektnummer 2019-05438

  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Saromics Biostructure: An innovative, effective and tolerable epigenetic cancer therapy for orphan cancer indication

  Projektnummer 2019-05436

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Toleranzia: Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling

  Projektnummer 2019-05429

  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Lunds universitet: Arabinoxylan-oligosackarider (AXOS) som innovativ tilläggsbehandling av diabetes

  Projektnummer 2019-05428

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Uppsala universitet: Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor

  Projektnummer 2019-05422

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Smärta
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • projekt swelife

  Phoniro: Intelligent beslutsstöd i hemsjukvård

  Projektnummer 2019-05402

  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Uppsala universitet: Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AML

  Vid universitetslaboratoriet kommer vi att designa och etablera sRCA tester för terapi-resistenta mutationer vid AML, samt validera dessa tester och arbetsprocessen med hjälp av standardprover. När testerna uppnår den avsedda prestandan kommer dessa att överföras till laboratoriet för klinisk genetik…

  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • projekt swelife

  Uppsala universitet: Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer

  I denna ansökan så söker vi medel för ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Karolinska universitetssjukhuset för följande steg: Affärsutveckling och klinisk utvecklingsplan Karakterisering av target­uttryck och prekliniska tumörmodeller Preklinisk karakteriseing av candidate drug Pilotproduktion och utveckling för klinik Dessa…

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • projekt swelife

  Tataa: Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer

  I projektet ska vi först validera ett Two-Tailed PCR baserat test för EBV-miRNA på arkiverade blodprover från transplantationspatienter, för att, efter eventuell justering, tillverka ett kit för forskningsbruk (RUO, ”Research Use only”), som valideras kliniskt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset genom att…

  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Piotrode: Störningsfritt EKG med ny elektrodteknik

  Projektet startar med att utifrån några identifierade tekniska lösningar välja ut den mest fördelaktiga varianten för att producera prototyper av elektroder och kablage. Steg 2 blir att genomföra en teknisk validering på friska försökspersoner i syfte att påvisa skillnader i…

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Perimed: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi

  Projektet är uppdelat i projektledning analysalgoritmer produktprototyp utvärderande mätstudie affärsutveckling. Perimed AB koordinerar projektet och ska främst jobba med analysalgoritmer, produktprototypen samt affärsutveckling. Projektparten vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet, kommer att jobba med analysalgoritmerna, prototypen och den kliniska…

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Omnio: Utveckling av biologiskt läkemedel för orala indikationerna periodontit och perimplantit

  Projektet består av 3 arbetspaket, varav WP1 leds av Omnio och hanterar regulatoriska och marknadsförutsättningar. WP2 leds av Institutionen för Medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet, där huvudsyftet är att verifiera effekten av plasminogen som en läkemedelskandidat. Detta görs…

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • projekt swelife

  Lunds universitet: Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom

  I beteendeförsök kommer vi undersöka effekter av IRL790 jämfört med de andra preparaten och även undersöka om de skulle kunna fördröja eller t.o.m. förhindra utvecklingen av levodopa-inducerad dyskinesi. Vi kommer dessutom använda en helt ny teknologi som nyligen har utvecklats…

  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: Parkinsons sjukdom
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar

  Vårt fokus är att testa vår behandlingsprincip i olika sjukdomsmodeller samt undersöka potentiella strategier inom affärsutveckling som skall leda till en verksam produkt. Projektnummer 2019-01534

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Inerventions: Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling

  I studien testas dräkten på sammanlagt 35 strokepatienter med skuldersmärta. I första fasen testas en mindre avancerad smärtinriktad dräkt på 15 patienter. 3 behandlingsalternativ utvärderas mot varandra: (a) TENS, (b) en selektivt programmerad dräkt och (c) en multistimulibaserad dräkt. Denna…

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Smärta
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Capitainer: Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära plasmaprovtagning

  Capitainer AB har utvecklat en prototyp för kvantitativ plasmaprovtagning från ett fingerstick. I projektet kommer denna utvecklas till en CE-märkt produkt. För att systemet ska kunna implementeras i laboratorierutin behöver nya analysmetoder på prover tagna med produkten utvecklas. Karolinska Universitetssjukhus…

  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Capio Närsjukvård: Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården

  Projektplanering, rekrytering och anslutning av patienter maj-aug 2019. Testning av plattformen juni-aug 2019. Uppbyggnad av vårdteam under augusti 2019. Beställning av sensorer augusti 2019. Uppstart av monitorering 300 patienter 1a september 2019. Projektnummer 2019-01502

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Beactica: Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma

  Projektparterna kommer att använda sina respektive styrkor i projektledning, IP och affärsutveckling (Beactica) expertkunskap om glioblastom, dess cellulära mekanismer och biomarkörer (Uppsala akademiska sjukhus) in vitro och in vivo optimering (Uppsala universitet). Parterna har samarbetat i Beacticas LSD1-projekt sedan sent…

  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • projekt swelife

  Bactiguard: Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar (ÄDELSTENT)

  Projektet är indelat i tre arbetspaket. Arbetspaket 1 fokuseras på utveckling av beläggningen samt att lyckas ta ut och återmontera stenten i leveranskatetern. I arbetspaket 2 genomförs ex vivo/in vitro försök på belagda och obelagda stentar, för både humant blod…

  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Karolinska universitetssjukhuset: ACTsmart

  ACTsmart är en beteendeterapeutisk smartphonebehandling för dig som har långvarig smärta som du upplever hindrar dig att leva det liv du vill leva. Behandlingen utgår från en behandlingsmodell som heter Acceptance & Commitment Therapy (ACT) som har god vetenskaplig evidens….

  • Projektnamn: ACTsmart
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Smärta
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • modell

  Yourrad: Håller tungan rätt i mun

  För patienter med cancer i till exempel munbotten eller i tungan kan strålbehandling vara effektivt – men också förenat med stora risker för biverkningar. – Strålbehandlingen i Lund har tagit fram en prototyp, ett bett i ett mjukt plastmaterial, som…

  • Projektnamn: Patientspecifik käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • hypertermi

  Chalmers: Mikrovågor mot tumörer

  Att höjd temperatur i en tumör ger bättre behandlingsresultat har varit känt sedan 1970-talet. Men hittills har den tekniska utrustningen för att värma tumörer varit undermålig. En svensk forskargrupp vid Chalmers i Göteborg har gjort ett genombrott och bygger nu…

  • Projektnamn: Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • antigen

  Genagon: Ny väg i kampen mot cancern

  Immunterapi, alltså att på olika sätt få kroppens immunförsvar att bekämpa tumörceller, har inneburit ett paradigmskifte inom cancerbehandling. Mycket forskning bedrivs på området. – Vi arbetar med en antikropp som är aktiv på en unik signalväg. Vi har fina resultat…

  • Projektnamn: In vivo effect of novel antibody prototype in immuno-oncology
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • s2medical instagraft

  Instagraft: Enkel hudtransplantation kan bli verklighet

  Med ett patenterat, svenskt verktyg kan en transplanterad hudbit på en kvadratmillimeter fås att täcka en 100 gånger större yta – och drastiskt påskynda läkningen av både kroniska sår och brännskador. Att transplantera bitar av patientens egen hud till svårläkta…

  • Projektnamn: En ny strategi för läkning av bensår
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • yngel

  Alzinova: Zebrafisken kan lösa Alzheimers gåta

  Det finns ett stort behov av nya läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom, och Alzinova utvecklar ett sådant. Ett viktigt och anmärkningsvärt steg i studierna är att man använt sig av zebrafiskar för att studera hur effektivt läkemedlet är. –…

  • Projektnamn: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Alzheimers sjukdom
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • hjärna

  RWI: Bilden avslöjar tumören utan vävnadsprov

  En svensk patenterad teknik för att styra magnetkameror ger ny och mycket mer detaljerad information om tumörer än vad som hittills varit möjligt. – Vi har fungerande prototyper för virtuell MR-biopsi som nu utvärderas av flera av de största MRI-kameratillverkarna,…

  • Projektnamn: Virtuell biopsi med MRI
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • cellevate

  SUS: Nanofibrer visar nerverna vägen

  Ungefär hälften av alla som får prostatan bortopererad blir impotenta av ingreppet. – Vi är på väg att hitta ett sätt att hjälpa nerverna att växa ihop igen. Med nanotrådar kan vi både styra och stimulera nervtillväxten och ge patienten…

  • Projektnamn: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • blodflöde

  LiU: Visar blodflödet i de minsta kärlen i realtid

  Genom att kombinera och kraftigt förbättra två existerande tekniska processer, vill en grupp svenska forskare göra det möjligt för kärlkirurger att i realtid se en detaljerad bild av blodflödet i de allra minsta kärlen. – Vår produkt kan användas i…

  • Projektnamn: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • funktionell proteshylsa

  Xtend: Nya smarta material ökar livskvaliteten

  Nyutvecklade smarta material som bland annat fördelar tryck. Det är en av vägarna framåt när det gäller att utveckla ben- och armproteser. – I stället för att uppfinna hjulet siktar vi på att kraftigt förbättra den befintliga lösningen, säger Christoffer…

  • Projektnamn: Funktionell proteshylsa
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Rörelseapparaten
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Saga Surgical: Stealth needle – smart nål för säkrare biopsier

  Saga Surgical utvecklar en metod för att väsentligt minska risken för sepsis (blodförgiftning) vid diagnostisering av prostatacancer genom biopsitagning. Detta leder först och främst till högre patientsäkerhet men även till kraftigt minskade vårdkostnader och minskat användande av antibiotika. Projektnummer 2018-00187

  • Projektnamn: Stealth needle
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  ContextVision: Ett AI-baserat digitalt beslutsstödverktyg för att identifiera och klassificera lungcancer

  Det övergripande målet med projektet är att skapa ett AI baserat beslutsstödsverktyg (DST) för att hjälpa patologer i utvärderingen av histopatologisk lungcancervävnad.

  • Projektnamn: An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Lipum: Validering av möjligt biologiskt läkemedel

  Vi har upptäckt ett nytt målprotein för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar och utvecklar nu ett biologiskt läkemedel som blockerar målmolekylen gallsaltstimulerad lipas (BSSL). Ett omfattande prekliniskt arbete har lett oss till en ny fas och det finns två huvudsakliga…

  • Projektnamn: Validation of a biological candidate drug
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • projekt swelife

  Presscise: Utveckling och verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa

  Problemet med dagens medicinska kompressionsstrumpor är att de inte ger rätt tryck. Måttbeställning av kompressionsstrumpor är en resurskrävande procedur och de måttbeställda strumporna är dyra. Trots detta uppnår få strumpor önskad kompression. Projektnummer 2018-00217

  • Projektnamn: Utveckling och verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Uppsala universitet: Mjukvara för klinisk mutationsanalys i cancer-precisionsmedicin

  Individbaserad cancerbehandling kräver att tumörspecifika mutationer i patientens cancer som saknas i normal vävnad kan identifieras. Medan tekniker för att skapa sekvensdata är välutvecklade har vi utvecklat mjukvara som lever upp till regulatoriska krav ställda för mutationsanalysmjukvara i EU, vilket…

  • Projektnamn: Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Ryggskolan

  Ryggsjukdomar kostar idag samhället 30 miljarder varav huvuddelen utgör kostnader för sjukskrivning och förtidspension. Kan vi minska kostnaderna för ryggsjukdomar med en personligt utformad, bättre och framför allt tidigare behandling av patienter med ryggsmärta, med så lite som 10% kan…

  • Projektnamn: Ryggskolan
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Rörelseapparaten
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Umeå Biotech Incubator: Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer

  Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män i Sverige och så många som var sjunde man i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer. Uppskattningsvis 90 % av alla cancerpatienter dör till följd av att deras cancer spridit sig och…

  • Projektnamn: Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • projekt swelife

  Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

  Projektet har för avsikt att utveckla en behandling för Huntingtons sjukdom som är en ärftlig neurodegenerativ åkomma. Teknologin är baserad på oligonukleotider, det vill säga korta sekvenser av syntetisk arvsmassa som direkt binder till sjukdomsgenen. Projektnummer 2018-00177

  • Projektnamn: Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Lund universitet: Intelligent helhetsplattform för diabetes

  Projektet ska säkerställa att EASY-Diabetes kan breddinföras för att erbjuda diabetesvård av högsta kvalitet i Sverige och i förlängningen globalt. Projektnummer 2018-00185

  • Projektnamn: Intelligent helhetsplattform för diabetes
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Meloq: Ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi

  Projektet syftar till att utveckla en ny produkt inom fysioterapi för att förenkla och förbättra patientvården. Målet är att efter avslutat projekt ha tagit fram en validerad affärsplan och minimera de tekniska riskerna genom att utveckla en avancerad prototyp som…

  • Projektnamn: EasyForce - ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Rörelseapparaten
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • projekt swelife

  Health Support Sweden: Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma

  Barnfetma är ett av de största hoten mot folkhälsa globalt. Behandling är resurskrävande och relationen mellan effekt och kostnad är idag ogynnsam. I Sverige får endast 10-20% av barn som har fetma vård vilket skapar ökat lidande och framtida kostnader….

  • Projektnamn: Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Saromics Biostructure: Domänspecifika BET-inhibitorer som cancerterapi

  Syftet med projektet att utveckla en BETi-läkemedelskandidat med differentierad säkerhet och selektivitetsprofil för behandling av Myc-driven cancer. Patienter som drabbats av metastaserande solida tumörer har oftast en dålig prognos och trots de senaste framstegen med precisions och immunonkologiterapier lider en…

  • Projektnamn: Domänspecifika BET-inhibitorer som cancerterapi
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Gesynta Pharma: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E-syntes

  Projektets syfte är att fastlägga att en mPGES-1-hämmare är säker i en regulatorisk farmakologisk modell, och att hämmaren har en positiv effekt på kärlmediatorer. Projektnummer 2018-00228

  • Projektnamn: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID?
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  NEOSS: Open Healing Concept

  Guided Bone Regeneration (GBR) är en metod där ett membran används för att återbilda förlorat ben, ofta i samband med behandling med dentala implantat. Med nuvarande standardprotokoll för GBR krävs att membranet är helt täckt av mjukvävnad för att uppnå…

  • Projektnamn: Open Healing Concept - Avancerat membran för benuppbyggnad
  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Karolinska institutet/SciLifeLab: MTHFD2-inhibitorer för behandling av akut myeloid leukemi

  Akut myeloid leukemi (AML) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna. Endast en av fem patienter överlever, och behovet av nya förbättrade behandlingar är stort. Vi har identifierat ett enzym som bara cancerceller behöver, och som är lämplig måltavla…

  • Projektnamn: MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML
  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Astrego Diagnostics: Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika

  Astrego Diagnostics utvecklar och kommersialiserar en banbrytande teknik för snabb (<30 minuter) karaktärisering av antibiotikakänslighet. Tekniken är fenotypisk och baserad på en mikrofluidisk plattform där bakterier från patientprover fångas i mikroskopiska kanaler. Dena första produkten, qUTI, ger läkaren ett patientnära…

  • Projektnamn: Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Glactone Pharma: STAT3-inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer

  Syftet med projektet är att utreda den biologiska mekanismen som gör att blockering av målproteinet STAT3 kan öka effekten av immunterapi för behandling av prostatacancer.  Projektnummer 2018-00262

  • Projektnamn: STAT3-inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  RISE: Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi

  Syftet med projektet är att ta fram en ytbeläggning för implantat för att förhindra sammanväxningar (adherensbildning), och därmed försämrad rörlighet efter operation av benfrakturer. Projektnummer: 2018-00268

  • Projektnamn: Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Rörelseapparaten
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • projekt swelife

  Gedea: En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och svampinfektioner

  Antimikrobiell resistens har av WHO utsetts till ett av de största hoten mot global hälsa. Gedea Biotechs övergripande mål är att möta detta globala hot genom att utveckla nya, säkra och effektiva lokala infektionsbehandlingar som inte ger upphov till resistens….

  • Projektnamn: En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  EDS: Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer

  Syftet med utvecklingen är att erbjuda ett kostnadseffektivt, högspecifikt och känsligt verktyg för tidig upptäckt samt övervakning av behandling av cancerpatienter. Målet är att utveckla ett system för diagnos av cancer med hjälp av exosommarkörer. Systemet består av instrument, test…

  • Projektnamn: Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • ja iphone

  Joint Academy: Träningsappen som lindrar artrosen

  Med hjälp av internet vill forskare i Lund individualisera behandlingen för personer med artros. Resultaten ska bland annat bli högre livskvalitet, ökad arbetsförhet och minskade kostnader för samhället. Artros är en kronisk, icke inflammatorisk ledsjukdom som drabbar var fjärde svensk…

  • Projektnamn: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Rörelseapparaten
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • rosa platta

  Abliva: Livsviktig energi när egna kroppen sviker

  Mitokondriella sjukdomar, som främst drabbar barn, kan leda till livshotande tillstånd eftersom kroppen inte förmår att producera tillräckligt med energi för att till exempel stå emot en infektion. Ett nytt läkemedel, som överbryggar den defekta funktionen, är på väg att bli…

  • Projektnamn: Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo, En ny läkemedelsbehandling för den mitokondriella sjukdomen Leighs sjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Vacara: Genombrott kan ge screening för RA

  En svensk forskargrupp har utvecklat en ny metod att testa för reumatoid artrit, RA. Målet är att kunna förutsäga vilken typ av RA en person kommer att få, och därmed tidigt kunna sätta in en optimerad behandling. RA är en…

  • Projektnamn: Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • brain

  Linköpings universitet: Hittar vägen i hjärnan med laserljus

  Patienter med Parkinsons sjukdom kan behandlas med svaga strömsignaler i hjärnan. Sätts elektroderna rätt är resultaten utmärkta – men risken finns alltid att kirurgen skadar ett blodkärl i hjärnan eller placerar elektroden någon millimeter fel, vilket kan leda till svåra…

  • Projektnamn: Optisk teknik för navigation vid neurokirurgi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Parkinsons sjukdom
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • p tea

  RISE: Så ska nya blodkärl byggas

  I princip sker idag inga transplantationer av icke-vitala organ, till exempel blodkärl. Det är med dagens tekniker för dyra och kräver livslång immundämpande efterbehandling med omfattande biverkningar. Detta vill två forskare vid RISE, tillsammans med företaget Verigraft och Göteborgs universitet…

  • Projektnamn: Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • flicka

  Opatus: Så kan teknologi och psykiatri samverka

  – Uppmärksamhet, impulsivitet och motorisk aktivitet. Det är de tre kärnsymptomen när en person utreds för en eventuell ADHD-diagnos. Genom att använda en standardprodukt på en mobil plattform (iPhone/iPad), ökar vi tillgänglighet, enkelhet och sänker priset för att lägga till…

  • Projektnamn: Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Psykisk ohälsa
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • gsm en bild som visar någotslags verktyg

  Mevia: Nygammal teknik ska passa alla

  Den som inte tar sin medicin i rätt tid eller rätt dos riskerar utebliven eller försämrad effekt. Konsekvensen kan bli ökat lidande och inläggning på sjukhus. Beräkningar visar att sjukhusvård på grund av detta kostar 25 miljarder kronor om året…

  • Projektnamn: Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsaMedicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • olink

  Olink Bioscience: Billigare och säkrare fostertest med ny teknologi

  Genom att räkna DNA-molekyler i stället för att sekvensera DNA kan fostertester, som visar på till exempel Downs syndrom göras snabbare, billigare och säkrare. – Dessutom hoppas vi kunna göra det tidigare i graviditeten. Marknaden för prenatala tester är globalt…

  • Projektnamn: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • cereno scientific

  Cereno Scientific: Deras blodproppsmedicin går en ny väg

  Cereno Scientific: Hjärtinfarkt och stroke är världens vanligaste dödsorsaker. En bakomliggande faktor är ofta en blodpropp, som kan bero på en brist i kroppens eget skyddssystem för att lösa upp blodproppar. – Vi utvecklar ett nytt läkemedel med målsättningen att…

  • Projektnamn: Utvärdering av det nya antitrombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • hjärta

  Attgeno: Naturlig livräddare på väg mot klinik

  Akut pulmonell hypertension är ett livshotande tillstånd, där lungornas kärl drar ihop sig, vilket gör att högerhjärtat inte orkar pumpa blodet genom lungorna. Resultatet blir i allvarliga fall hjärtsvikt och hastig död. En ny molekyl kan rädda många liv. Hjärtsvikt…

  • Projektnamn: Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension och hjärtsvikt, Klinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro - en ny behandling för akut pulmonell hypertension
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • patientapp

  Karolinska institutet: Säkert och pedagogiskt för barn med diabetes

  För ett barn som insjuknar i diabetes typ 1 förändras hela tillvaron drastiskt. Som om inte sjukdomen och dess följder är nog, krävs noggrann dokumentation av vad man äter och hur blodsockervärdena ligger. En app kunde vara ett både säkert…

  • Projektnamn: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • sensorer

  Chalmers: Sensorer integrerar människa och maskin

  Nästa generation elektromekaniska implantat är på väg. Just nu pågår testerna av en helt ny benprotes, som användaren ska kunna styra med tanken. – Det här handlar om mer än att ersätta en amputerad kroppsdel. Den teknik vi arbetar med…

  • Projektnamn: Tankestyrd benprotes, Neuromuskulär styrning av robotben
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Rörelseapparaten
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • öceller

  iCell Science: Kvarvarande ö-celler kan räddas

  En typ av celler från den egna benmärgen, mesenkymala stam-/stromaceller (MSC), har visat sig stoppa nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna hos patienter som nyligen insjuknat i diabetes typ 1. MSC har egenskaper som bidrar till att de insulinproducerande så kallade…

  • Projektnamn: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • rosa platta

  Ascilion: Så kan blodfri analys bli verklighet

  Med mikroskopiskt små nålar och en ny typ av sensor arbetar svenska forskare med ett nytt sätt för bland annat diabetiker att snabbt och enkelt mäta glukoshalten i kroppen – utan att dra ut blod. Runt hörnet väntar blodfria tester inom…

  • Projektnamn: Verification of a novel solid-state electronic glucose sensor, Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • celler

  Karolinska Institutet/Liv Diagnostics: Cellernas rörelser avslöjar spridningsrisken

  Cancercellers sätt att röra sig avslöjar mycket om deras benägenhet att bilda metastaser, men det finns inget bra sätt att mäta detta och felmarginalen är mycket stor. – Vi har tagit fram ett helt nytt biofysikaliskt test där man direkt…

  • Projektnamn: Cellrace – ett verktyg för avancerad cancerdiagnos
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Rapid share en teknik från 1928 diagnostics

  1928 Diagnostics : Snabb analys nytt vapen i bakteriekampen

  Kampen mot de antibiotikaresistenta bakterierna pågår på många fronter. En av de viktigaste är själva smittspårningen – och nu kommer mjukvaran som på tio minuter gör de analyser som i dag kan ta flera veckor. Rapid share heter tekniken, som…

  • Projektnamn: Rapid share - realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta, Rapidshare 2: Datadelningstjänst för smittspårning
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Genomic Medicine Sweden GMS

  Karolinska Institutet/Oxcia: Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling

  En av de viktigaste orsakerna till att många cancerbehandlingar inte ger önskat resultat är att tumörcellerna utvecklar resistens mot cisplatin, som är brett använt vid cytostatikabehandling. – Vi har hittat en molekyl som gör tumören känslig för cisplatin igen. Den…

  • Projektnamn: Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer, OGG1-inhibitorer mot akut lungskada
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos

  Umeå universitet: Karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos

  Målet är en ”styvhetskarta” på cellnivå av ett vävnadsprov, där de olika komponenterna i vävnaden syns som områden med olika styvhet och där styva cancerceller tydligt skiljer sig från friska och mer elastiska celler. Det skulle göra det lättare och…

  • Projektnamn: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • för tidigt fött barn

  Neosense Technologies: Så räddas både liv och syn hos för tidigt födda

  En svensk uppfinning kan lösa en av de riktigt stora utmaningarna inom vården av för tidigt födda barn: att hela tiden ge exakt rätt mängd syrgas. I den lilla kroppen, med sina sköra och ännu inte fullt utvecklade organ, är…

  • Projektnamn: System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • app som kollar astma

  Medituner: Nu kommer appen som kollar astman

  Dagens sätt att samla data och diagnosticera personer som utreds för astma kopplad till arbetsmiljön är både resurs- och tidskrävande. – Vår lösning är en trådlös lungfunktionsmätare och en app. Tillsammans effektiviserar de arbetsflödet kraftigt – det blir mycket enklare…

  • Projektnamn: Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Astma och allergi
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Syntach mot kronisk hjärtsvikt - läkare under hjärtoperation

  Syntach: Hjälpmotor stärker hjärtslagen

  En svensk forskargrupp har tagit fasta på färska rön om hur hjärtat arbetar och är på väg att utveckla en produkt som kan revolutionera behandlingen av patienter med kronisk hjärtsvikt. Efter att ha utvecklat den allra första funktionella prototypen står…

  • Projektnamn: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter (steg 1 och 2)
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • projekt swelife

  Skånes universitetssjukhus: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

  Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi Projektet handlar om en utveckling av metod som gör att de nerver som skadas i samband med prostatektomi kan växa tillbaka till sina målorgan och därmed återställa potens och erektionsförmåga. Förväntade…

  • Projektnamn: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • zebrafisk

  Bioreperia: Zebrafisken hjälper läkaren välja rätt cancermedicin

  Genom att testa patientens cancerceller i zebrafiskar ska läkaren snabbt få besked om vilken medicin som är bästa val för just den patienten. – Vår modell innebär att patienter slipper genomgå flera behandlingar som inte ger resultat och att de kan…

  • Projektnamn: Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • rosa

  GU Ventures: Enzym återställer balansen i levern

  För att minska risken att utveckla diabetes typ 2 är det viktigt att inte ha för hög andel fett i levern. Det här projektet tar fram nya substanser som reglerar inlagring och förbränning av fett i levern. – Behandlingsresultaten i djurmodeller…

  • Projektnamn: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Reccan Diagnostics: Nya markörer för skräddarsydd behandling

  Ett helt nytt och mycket detaljerat test för pankreascancer kan se dagens ljus om bara två år. – Cancer i bukspottskörteln är på väg att segla upp som den näst vanligaste orsaken till död i cancer. Problemen är flera: Hur ska…

  • Projektnamn: Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • så kan onödiga njuroperationer undvikas

  Karolinska universitetssjukhuset: Så kan onödiga njuroperationer undvikas

  Med en biomarkör, en gammakamera och en unik mjukvara kan man i förväg avgöra om en njurtumör är godartad eller om operation verkligen behövs. Behovet är stort – så många som mellan 5 och 20 procent, beroende på källa, av…

  • Projektnamn: MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • projekt swelife

  Scilifelab: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1-inhibitorer

  Målet med denna studie har varit att identifiera möjliga biomarkörer för en ny typ av anticancer behandling, MTH1 hämning, för att öka chanserna att lyckas med att utveckla ett säkert och effektivt nytt läkemedel. Vi har identifierat potentiella biomarkörer i…

  • Projektnamn: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • rosa platta

  Pelago: Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod

  En ny mätmetod kan lösa en av sjukvårdens största utmaningar: Att hjälpa läkaren att ge varje patient rätt medicin i rätt dos – ett genombrott för personalised healthcare. – Vi står på tröskeln till att använda metoden i kliniska studier,…

  • Projektnamn: Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden, Utveckling av ett in vitro diagnostiskt testformat för individanpassad behandling
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Immunovia: Så ska näst dödligaste cancern hittas i tid

  På ett tidigt stadie är cancer i bukspottkörteln botbar med kirurgi. Men i det stadiet ger cancern inga symptom och är idag därför svår att diagnosticera. Det här projektet siktar på att kunna avslöja cancern mycket tidigt genom ett enkelt…

  • Projektnamn: Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö, Novel diagnostic tests for PDAC in high risk groups
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • rosa platta

  Saga Diagnostics: Saga utvecklar framtidens standardtester vid cancer

  Tänk att snabbt kunna få svar på om man har cancer, hur mycket cancer man har och hur tumörerna förändras – allt ur enkla blodprov. Nu har forskarna i Lundabolaget Saga Diagnostics utvecklat sådana tester, som dessutom är snabbare och…

  • Projektnamn: Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter, Kommersialisering av ultrasensitiva metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • rosa platta

  Medetect: Detaljskärpa öppnar för individanpassad behandling

  En ny mikroskopibaserad analysmetod kan drastiskt förbättra möjligheterna till säkrare diagnoser och därmed mer individanpassade och effektiva behandlingar vid bland annat cancersjukdomar. Metoden ger både kvalitativa och kvantitativa data på en helt ny nivå – dessutom från ett och samma…

  • Projektnamn: Ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • diabetes 2

  Lunds universitet: Så kan diabetes 2 behandlas som fem olika sjukdomar

  Hittills har diabetes delats upp i två typer – 1 och 2. Det vill Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi vid Lunds universitet, ändra på. – Typ 2 är egentligen fem olika sjukdomar, som ska behandlas på olika sätt. Vi har…

  • Projektnamn: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för individualiserad diabetesbehandling
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • elypta

  Elypta: System av biomarkörer hittar cancern i tid

  Tjugo biomarkörer i stället för bara en. Ett enkelt blodprov i stället för biopsi eller röntgen. Artificiell intelligens skiljer det friska från det sjuka. Så vill forskarna i Elypta lösa problemet att skilja mellan godartade och elakartade njurtumörer, samt skapa effektiva…

  • Projektnamn: Systembiomarkör för detektion av njurcancer (tidigare projektnamn Aurora Life Sciences)
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • a pharmaceutical that inhibits the spread of cancer

  Kancera: Ett läkemedel som hämmar cancerns spridning

  Swelife har finansierat två olika Kancera-projekt. Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism Projektet utvecklade ett cancerläkemedel i form av en småmolekyl som hämmar aktiviteten hos ett enzym benämnt HDAC. Enzymet påverkar bland annat hur cancerceller sprids och bildar dottertumörer,…

  • Projektnamn: Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism, Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAN0567 in pediatric cancer
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • petriskålar ilya pharma

  Ilya Pharma: Ny genmodifierad bakterie ”lurar” kroppen att läka kroniska sår

  Genmodifierade mjölksyrabakterier snabbar på läkningen av sår hos diabetespatienter. Bara i Europa kan sex miljoner människor få hjälp av innovationen – till en bråkdel av kostnaden för andra biologiska läkemedel. – Lactobacillerna producerar ett protein som får kroppen att tro…

  • Projektnamn: Bioterapeutika med immunpåverkande egenskaper för att accelerera sårläkning hos diabetespatienter, Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter, Verifiering av ny teknologi i biologisk läkemedelskandidat
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • unik substans kan hjälpa

  Atrogi: Unik substans kan hjälpa halv miljard diabetesdrabbade

  Ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes är på väg in i klinisk fas. Det har patenterbara substanser som fungerar via en helt ny mekanism som inte baseras på insulin. Funktionen är bevisad i djur och om den framgångsrika…

  • Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • rosa platta

  Lunds universitet: Broccoli grunden för forskningsgenombrott

  Ämnet sulforafan, som finns naturligt i broccoli, har modifierats och optimerats av svenska forskare. Målet är att skapa ett läkemedel för alla de människor med typ 2-diabetes som inte kan ta de vanligaste läkemedlen på marknaden. Behovet av nya läkemedel…

  • Projektnamn: Sulforafanoider - potentiella nya antidiabetiska läkemedel
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • rosa

  Corline: Projekt om förbättrad insulinproduktion och njurtransplantationer

  Corline AB har fått Swelife-medel för flera olika projektområden. Om Cytoparin: Transplanterade ö-celler med en ny typ av skyddande coating kan radikalt förbättra insulinproduktionen hos personer med typ 1-diabetes. Cytoparin är godkänt av Läkemedelsverket för att prövas som avancerat terapiläkemedel (ATMP)…

  • Projektnamn: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1, Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom, Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid organtransplantation och kärlkirurgi
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • disruptive materials

  Disruptive Materials: Unik bärare ger jämnare läkemedelsdos

  När en läkemedelskoncentration i blodet varierar kraftigt försämras behandlingen. Lösningen kan vara Upsalite, ett poröst material som hjälper läkemedel att friges långsamt. Om fem år kan Upsalite ingå i läkemedel mot exempelvis inflammatoriska tarmsjukdomar, som idag drabbar en av hundra…

  • Projektnamn: Förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • snabbtest kan hjälpa

  Karolinska Institutet: Snabbtest kan hjälpa miljoner drabbade

  Dagens allergitester är inte bara trubbiga och ofullständiga – de är också tidskrävande, omständliga och dyra. Med den teknik som nu utvecklas på Karolinska Institutet ersätts de med ett cellulärt test i ett litet plastchip, som, snabbt, objektivt och för…

  • Projektnamn: Cell-on-chip-teknik som förbättrar allergidiagnostik
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Astma och allergi
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • nytt test

  Hiloprobe: Nytt test ger fler möjlighet till rätt vård

  Tjock- och ändtarmscancer har en dödlighet på runt 50 procent och sprider sig via lymfkörtlarna. Efter operation behöver därför patienten få sin lymfkörtelstatus bestämd. Finns det tumörceller, hur många och hur aggressiva? I dag tittar man i mikroskop på mindre än…

  • Projektnamn: Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • ai ger bättre diagnostik vid prostatacancer

  DOGS: AI ger bättre diagnostik vid prostatacancer

  Artificiell intelligens kan ge en snabbare och säkrare besked för den som drabbas av prostatacancer. Tekniken används i ett nytt bildanalysprogram, DOGS, ett beslutsstöd som ska komplettera läkarens kompetens. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. I Sverige drabbas ungefär…

  • Projektnamn: DOGS – Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • rosa platta

  Uppsala universitet: Blodprov kan rädda liv och spara lidande

  Många kvinnor som misstänks ha cancer i underlivet genomgår kirurgiska ingrepp i onödan. Hos andra upptäcks cancern inte förrän den utvecklats för långt. Ett enkelt blodprov kan ändra på allt detta. Var sjätte kvinna söker någon gång i sitt liv…

  • Projektnamn: Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer, Utveckling av en biomarkörtest för preoperativ diagnostik av ovarialcancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • elsa

  Karolinska Institutet m fl: Tidig diagnos och anpassad vård för reumatiker

  Två av tre patienter med ledgångsreumatism får inte tillräcklig hjälp av en standardbehandling. Den siffran kan förbättras avsevärt, menar forskarna bakom ett chip – ett antikroppsbaserat test för tidig diagnos – och en app som ska motivera patienterna att gå ner…

  • Projektnamn: Nya metoder för diagnostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • apoglyx

  Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin

  Lundabolaget Apoglyx har patenterat en grupp substanser som sänker blodsockernivån på ett nytt sätt jämfört med dagens mediciner. Upptäckten kan ge ett skonsamt läkemedel, särskilt lämpligt för de många diabetespatienter som drabbas av försämrad njurfunktion. Vid typ 2-diabetes fungerar inte…

  • Projektnamn: En ny terapi mot typ 2-diabetes
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • alzecure arbetar med alzheimerforskning

  AlzeCure: Dubbel effekt mot Alzheimer

  Alzecure: Några svenska forskare är Alzheimers hemlighet på spåren. De har hittat en metod att drastiskt minska mängden Abeta42, det giftiga protein som orsakar Alzheimer sjukdom. Man har nyligen tagit in 70 miljoner kronor för att finansiera utvecklingen av projektet…

  • Projektnamn: Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom, Nya modulatorer av Abeta42 syntes - Vägen mot en ny behandlingsterapi i tidig Alzheimers sjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Alzheimers sjukdom
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Repos pharma bild på kapslar korrekt

  Repos Pharma: Vanligt ”maskmedel” kan bromsa cancer

  Det var en kombination av slump och systematiskt letande som gjorde att onkologiprofessor Peter Nygren 2013 och Uppsalateamet upptäckte att mebendazol, kallat MBZ, som länge använts vid maskinfektioner, också har en kraftig effekt mot mag- och tarmcancer. – Ett stort…

  • Projektnamn: Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • medon produkt mot atopisk dermatit

  Stockholms universitet: Molekylen som får eksemet att sluta klia

  Atopisk dermatit, AD, är en vanlig, kronisk eksemsjukdom. Hur allvarlig den är varierar mycket, men den påverkar alltid livskvaliteten till det sämre, med intensiv klåda med påföljande sömnstörningar och humörsvängningar. Kliandet leder även till sår som infekteras och kräver behandling…

  • Projektnamn: Utveckling av MedON för atopisk dermatit
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • bollar

  Göteborgs universitet: Nytänkande ger hopp om lindring

  Genital herpes är en mycket plågsam sjukdom, som ofta smittar även när den drabbade inte har symptom. 500 miljoner människor lider och med 20 miljoner nysmittade per år räknas sjukdomen som epidemisk. Någon bot finns inte – men ett svenskt…

  • Projektnamn: Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • doctor sidekick

  Sidekick: Hälsospelet som triggar diabetikern att göra smarta val

  Vi moderna människor har svårt att fatta och framför allt följa rationella beslut – särskilt kring livsstilsfrågor som påverkar vår hälsa. Men vår urgamla reptilhjärna vet bättre. Ett på ytan enkelt spel, SidekickHealth, triggar rätt belöningsmekanismer och kan bidra till…

  • Projektnamn: Evidensbaserat och underhållande verktyg mot typ 2-diabetes
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • patientcentreread vårdmodell

  Dianovator: Smart app ger exakt besked om insulindos

  Flera gånger dagligen ställs personer med insulinbehandlad diabetes inför samma svåra dilemma: Hur mycket insulin ska jag ta? – Jag har själv diabetes typ 1. Det fick mig att börja ta fram ett verktyg som kan ge exakt hjälp här…

  • Projektnamn: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • antikroppar mot biologiska läkemedel

  KI: Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer

  Syfte och mål Vi ville engagera reumatologer att utföra tester för läkemedelsnivåer och anti-läkemedelsantikroppar (ADA), samt att analysera vissa av dessa prover för immunkomplex. Resultaten från testerna visa att immunsystemet reagerar mot behandlingen och att ADA bör mätas för att…

  • Projektnamn: Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer
  • Projektkategori: Processförbättingar
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • livsmedel förebygger diabetes och fetma

  Antidiabetic Food Centre: Nya livsmedel kan förebygga diabetes och fetma

  Kan produkter med en specifik kostfibermix få välgörande tarmbakterier att trivas – samtidigt som de justerar både blodsockernivåerna och aptiten? Forskarlagets upptäckt öppnar för nya pre- och probiotiska livsmedel. Mot bakgrund av den globala utvecklingen av fetma och diabetes är…

  • Projektnamn: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran
  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige