• Chalmers: Mikrovågor mot tumörer

  Chalmers: Mikrovågor mot tumörer Att höjd temperatur i en tumör ger bättre behandlingsresultat har varit känt sedan 1970-talet. Men hittills har den tekniska utrustningen för att värma tumörer varit undermålig. En svensk forskargrupp vid Chalmers i Göteborg har gjort ett…

  • Projektnamn: Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Genagon: Ny väg i kampen mot cancern

  Genagon: Ny väg i kampen mot cancern Immunterapi, alltså att på olika sätt få kroppens immunförsvar att bekämpa tumörceller, har inneburit ett paradigmskifte inom cancerbehandling. Mycket forskning bedrivs på området. – Vi arbetar med en antikropp som är aktiv på…

  • Projektnamn: In vivo effect of novel antibody prototype in immuno-oncology
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Instagraft: Enkel hudtransplantation kan bli verklighet

  Instagraft: Enkel hudtransplantation kan bli verklighet Med ett patenterat, svenskt verktyg kan en transplanterad hudbit på en kvadratmillimeter fås att täcka en 100 gånger större yta – och drastiskt påskynda läkningen av både kroniska sår och brännskador. Att transplantera bitar…

  • Projektnamn: En ny strategi för läkning av bensår
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Alzinova: Zebrafisken kan lösa Alzheimers gåta

  Alzinova: Zebrafisken kan lösa Alzheimers gåta Det finns ett stort behov av nya läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom, och Alzinova utvecklar ett sådant. Ett viktigt och anmärkningsvärt steg i studierna är att man använt sig av zebrafiskar för att…

  • Projektnamn: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Alzheimers sjukdom
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • RWI: Bilden avslöjar tumören utan vävnadsprov

  RWI: Bilden avslöjar tumören utan vävnadsprov En svensk patenterad teknik för att styra magnetkameror ger ny och mycket mer detaljerad information om tumörer än vad som hittills varit möjligt. – Vi har fungerande prototyper för virtuell MR-biopsi som nu utvärderas…

  • Projektnamn: Virtuell biopsi med MRI
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • SUS: Nanofibrer visar nerverna vägen

  SUS: Nanofibrer visar nerverna vägen Ungefär hälften av alla som får prostatan bortopererad blir impotenta av ingreppet. – Vi är på väg att hitta ett sätt att hjälpa nerverna att växa ihop igen. Med nanotrådar kan vi både styra och…

  • Projektnamn: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • LiU: Visar blodflödet i de minsta kärlen i realtid

  LiU: Visar blodflödet i de minsta kärlen i realtid Genom att kombinera och kraftigt förbättra två existerande tekniska processer, vill en grupp svenska forskare göra det möjligt för kärlkirurger att i realtid se en detaljerad bild av blodflödet i de…

  • Projektnamn: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Xtend: Nya smarta material ökar livskvaliteten

  Xtend: Nya smarta material ökar livskvaliteten Nyutvecklade smarta material som bland annat fördelar tryck. Det är en av vägarna framåt när det gäller att utveckla ben- och armproteser. – I stället för att uppfinna hjulet siktar vi på att kraftigt…

  • Projektnamn: Funktionell proteshylsa
  • Projektkategori: Med Tech
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Saga Surgical: Stealth needle – smart nål för säkrare biopsier

  Stealth needle Saga Surgical utvecklar en metod för att väsentligt minska risken för sepsis (blodförgiftning) vid diagnostisering av prostacancer genom biopsitagning. Detta leder först och främst till högre patientsäkerhet men även till kraftigt minskade vårdkostnader och minskat användande av antibiotika….

  • Projektnamn: Stealth needle
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • ContextVision: Ett AI-baserat digitalt beslutsstödverktyg för att identifiera och klassificera lungcancer

  An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer Ett AI-baserat digitalt beslutsstödverktyg för att identifiera och klassificera lungcancer Det övergripande målet med projektet är att skapa ett AI baserat beslutsstödsverktyg (DST) för att hjälpa…

  • Projektnamn: An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Lipum: Validering av möjligt biologiskt läkemedel

  Validation of a biological candidate drug Validering av möjligt biologiskt läkemedel Vi har upptäckt ett nytt målprotein för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar och utvecklar nu ett biologiskt läkemedel som blockerar målmolekylen gallsaltstimulerad lipas (BSSL). Ett omfattande prekliniskt arbete har…

  • Projektnamn: Validation of a biological candidate drug
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • Ascilion: Mikronålar för provtagning för att minska dödligheten hos förtidigt födda barn

  Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity Mikronålar för provtagning för att minska dödligheten hos förtidigt födda barn Extraktion av interstitialvätska med hjälp av mikronålar har potentialen att förändra provtagning av kroppsvätskor inom sjukvården….

  • Projektnamn: Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Presscise: Utveckling och verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa

  Utveckling och verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa Problemet med dagens medicinska kompressionsstrumpor är att de inte ger rätt tryck. Måttbeställning av kompressionsstrumpor är en resurskrävande procedur och de måttbeställda strumporna är dyra. Trots detta uppnår få strumpor önskad kompression….

  • Projektnamn: Utveckling och verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Uppsala universitet: Mjukvara för klinisk mutationsanalys i cancer-precisionsmedicin

  Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine Mjukvara för klinisk mutationsanalys i cancer-precisionsmedicin Individbaserad cancerbehandling kräver att tumörspecifika mutationer i patientens cancer som saknas i normal vävnad kan identifieras. Medan tekniker för att skapa sekvensdata är välutvecklade har…

  • Projektnamn: Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Ryggskolan

  Ryggskolan Patienterna får en snabb tillgänglighet av evidensbaserad vård. Tidiga interventioner för denna patientgrupp förbättrar radikalt prognosen för den nydebuterade ryggsmärtan och vi räknar med att kunna mäta en minskad långtidssjukskrivning bara på att kunna genomföra en utbildning direkt efter…

  • Projektnamn: Ryggskolan
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Umeå Biotech Incubator: Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer

  Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer Prostatacancer den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män i Sverige och så många som var sjunde man i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer. Uppskattningsvis 90 % av alla cancerpatienter dör till följd av att deras…

  • Projektnamn: Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

  Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom Vi har för avsikt att utveckla en behandling för Huntingtons sjukdom som är en ärftlig neurodegenerativ åkomma. Vår teknologi är baserad på oligonukleotider, d.v.s. korta sekvenser av syntetisk arvsmassa som direkt binder till…

  • Projektnamn: Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Lund universitet: Intelligent helhetsplattform för diabetes

  Intelligent helhetsplattform för diabetes Projektet ska säkerställa att EASY-Diabetes kan breddinföras för att erbjuda diabetesvård av högsta kvalitet i Sverige och i förlängningen globalt. Projektet kommer att bidra till att lösningen införlivas i vården och är väl anpassad till slutanvändares…

  • Projektnamn: Intelligent helhetsplattform för diabetes
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Meloq: EasyForce – ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi

  EasyForce – ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi Projektet syftar till att utveckla en ny produkt inom fysioterapi för att förenkla och förbättra patientvården. Målet är att efter avslutat projekt ha tagit fram en validerad affärsplan och…

  • Projektnamn: EasyForce - ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet:
 • Health Support Sweden: Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma, konceptverifiering

  Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering Barnfetma är ett av de största hoten mot folkhälsa globalt. Behandling är resurskrävande och relationen mellan effekt och kostnad är idag ogynnsam. I Sverige får endast 10-20% av barn som har fetma vård…

  • Projektnamn: Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Saromics Biostructure: Domänspecifika BET-inhibitorer som cancerterapi

  Domänspecifika BET-inhibitorer som cancerterapi Syftet med projektet att utveckla en BETi-läkemedelskandidat med differentierad säkerhet och selektivitetsprofil för behandling av Myc-driven cancer. Patienter som drabbats av metastaserande solida tumörer har oftast en dålig prognos och trots de senaste framstegen med precisions…

  • Projektnamn: Domänspecifika BET-inhibitorer som cancerterapi
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Gesynta Pharma: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID?

  Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E-syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID? Projektets syfte är att fastlägga att en mPGES-1-hämmare är säker i en regulatorisk farmakologisk modell, och att hämmaren har en positiv effekt på kärlmediatorer. Resultaten skall ge en bas för…

  • Projektnamn: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID?
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • NEOSS: Open Healing Concept – Avancerat membran för benuppbyggnad

  Open Healing Concept – Avancerat membran för benuppbyggnad Guided Bone Regeneration (GBR) är en metod där ett membran används för att återbilda förlorat ben, ofta i samband med behandling med dentala implantat. Med nuvarande standardprotokoll för GBR krävs att membranet…

  • Projektnamn: Open Healing Concept - Avancerat membran för benuppbyggnad
  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: Other
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Karolinska institutet/SciLifeLab: MTHFD2-inhibitorer för behandling av akut myeloid leukemi

  MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML Akut myeloid leukemi (AML) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna. Endast en av fem patienter överlever, och behovet av nya förbättrade behandlingar är stort. Vi har identifierat ett enzym som bara cancerceller behöver,…

  • Projektnamn: MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML
  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Astrego Diagnostics: Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika

  Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika Astrego Diagnostics utvecklar och kommersialiserar en banbrytande teknik för snabb (<30 minuter) karaktärisering av antibiotikakänslighet. Tekniken är fenotypisk och baserad på en mikrofluidisk plattform där bakterier från patientprover fångas…

  • Projektnamn: Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Glactone Pharma: STAT3-inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer

  STAT3-inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer Syftet med projektet är att utreda den biologiska mekanismen som gör att blockering av målproteinet STAT3 kan öka effekten av immunterapi för behandling av prostatacancer. Målet är att visa att ett läkemedel som…

  • Projektnamn: STAT3-inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer
  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • RISE: Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi

  Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi Syftet med projektet är att ta fram en ytbeläggning för implantat för att förhindra sammanväxningar (adherensbildning), och därmed försämrad rörlighet efter operation av benfrakturer. Målen är att: 1) visa att ytbeläggningen fungerar i en…

  • Projektnamn: Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Gedea: En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner

  En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner Antimikrobiell resistens har av WHO utsetts till ett av de största hoten mot global hälsa. Gedea Biotechs övergripande mål är att möta detta globala hot genom att utveckla nya, säkra och…

  • Projektnamn: En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • EDS: Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer

  Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer Syftet med utvecklingen är att erbjuda ett kostnadseffektivt, högspecifikt och känsligt verktyg för tidig upptäckt samt övervakning av behandling av cancerpatienter. Målet är att utveckla ett system för diagnos av cancer med hjälp…

  • Projektnamn: Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer
  • Projektkategori: Med Tech
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Lunds universitet: Träningsappen som lindrar artrosen

  Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment Träningsappen som lindrar artrosen Med hjälp av internet vill forskare i Lund individualisera behandlingen för personer med artros. Resultaten ska bland annat bli högre livskvalitet, ökad arbetsförhet och minskade kostnader för samhället. Artros är…

  • Projektnamn: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Other
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • NeuroVive: Livsviktig energi när egna kroppen sviker

  Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo NeuroVive: Livsviktig energi när egna kroppen sviker Mitokondriella sjukdomar, som främst drabbar barn, kan leda till livshotande tillstånd eftersom kroppen inte förmår att producera tillräckligt med energi…

  • Projektnamn: Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Other
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Vacara: Genombrott kan ge screening för RA

  Ny typ av diagnostiskt test att förbättra diagnostik och behandling av patienter med reumatoid artrit Vacara: Genombrott kan ge screening för RA En svensk forskargrupp har utvecklat en ny metod att testa för reumatoid artrit, RA. Målet är att kunna…

  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Linköpings universitet: Hittar vägen i hjärnan med laserljus

  Optisk teknik för navigation vid neurokirurgi Linköpings universitet: Hittar vägen i hjärnan med laserljus Patienter med Parkinsons sjukdom kan behandlas med svaga strömsignaler i hjärnan. Sätts elektroderna rätt är resultaten utmärkta – men risken finns alltid att kirurgen skadar ett…

  • Projektkategori: Med Tech
  • Sjukdomsområde: Other
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • RISE: Så ska nya blodkärl byggas

  Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar Så ska nya blodkärl byggas I princip sker idag inga transplantationer av icke-vitala organ, till exempel blodkärl. Det är med dagens tekniker för dyra och kräver livslång immundämpande efterbehandling med omfattande…

  • Projektnamn: Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar
  • Projektkategori: Med Tech
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Opatus: Så kan teknologi och psykiatri samverka

  Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD Så kan teknologi och psykiatri samverka – Uppmärksamhet, impulsivitet och motorisk aktivitet. Det är de tre kärnsymptomen när en person utreds för en eventuell ADHD-diagnos. Genom att använda en…

  • Projektnamn: Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsaMed TechMedicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Mevia: Nygammal teknik ska passa alla

  Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering Nygammal teknik ska passa alla Den som inte tar sin medicin i rätt tid eller rätt dos riskerar utebliven eller försämrad effekt. Konsekvensen kan bli ökat lidande och inläggning på sjukhus. Beräkningar…

  • Projektnamn: Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsaMedicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Olink Bioscience: Billigare och säkrare fostertest med ny teknologi

  Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA Billigare och säkrare med ny teknologi Genom att räkna DNA-molekyler i stället för att sekvensera DNA kan fostertester, som visar på till exempel Downs syndrom göras snabbare, billigare och säkrare. –…

  • Projektnamn: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Cereno Scientific: Deras blodproppsmedicin går en ny väg

  Utvärdering av det nya antitrombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell Deras blodproppsmedicin går en ny väg Hjärtinfarkt och stroke är världens vanligaste dödsorsaker. En bakomliggande faktor är ofta en blodpropp, som kan bero på en brist i kroppens eget…

  • Projektnamn: Utvärdering av det nya antitrombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Attgeno: Naturlig livräddare på väg mot klinik

  Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro (PDNO) – en ny behandling för akut pulmonell hypertension och hjärtsvikt Naturlig livräddare på väg mot klinik Akut pulmonell hypertension är ett livshotande tillstånd, där lungornas kärl drar ihop sig, vilket gör att högerhjärtat inte orkar…

  • Projektnamn: Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension och hjärtsvikt
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Karolinska institutet: Säkert och pedagogiskt för barn med diabetes

  Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa Säkert och pedagogiskt för barn med diabetes För ett barn som insjuknar i diabetes typ 1 förändras hela tillvaron drastiskt. Som om inte sjukdomen och dess följder är nog, krävs noggrann dokumentation av vad man…

  • Projektnamn: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Chalmers: Sensorer integrerar människa och maskin

  Tankestyrd benprotes SENSORER INTEGRERAR MÄNNISKA OCH MASKIN Nästa generation elektromekaniska implantat är på väg. Just nu pågår testerna av en helt ny benprotes, som användaren ska kunna styra med tanken. – Det här handlar om mer än att ersätta en…

  • Projektnamn: Tankestyrd benprotes
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • iCell Science: Kvarvarande ö-celler kan räddas

  Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1 Kvarvarande ö-celler kan räddas En typ av celler från den egna benmärgen, mesenkymala stam-/stromaceller (MSC), har visat sig stoppa nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna hos patienter…

  • Projektnamn: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Ascilion: Så kan blodfri analys bli verklighet

  Verifiering av sensorprincipen i en produkt för glukosmätning Så kan blodfri analys bli verklighet Med mikroskopiskt små nålar och en ny typ av sensor arbetar svenska forskare med ett nytt sätt för bland annat diabetiker att snabbt och enkelt mäta…

  • Projektnamn: Verifiering av sensorprincipen i en produkt för glukosmätning
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Karolinska Institutet/Liv Diagnostics: Cellernas rörelser avslöjar spridningsrisken

  Cellrace – ett verktyg för avancerad cancerdiagnos Cellernas rörelser avslöjar spridningsrisken Cancercellers sätt att röra sig avslöjar mycket om deras benägenhet att bilda metastaser, men det finns inget bra sätt att mäta detta och felmarginalen är mycket stor. – Vi…

  • Projektnamn: Cellrace – ett verktyg för avancerad cancerdiagnos
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • 1928 Diagnostics : Snabb analys nytt vapen i bakteriekampen

  Rapid share – realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta  bakteriers spridning Snabb analys nytt vapen i bakteriekampen Kampen mot de antibiotikaresistenta bakterierna pågår på många fronter. En av de viktigaste är själva smittspårningen – och nu kommer mjukvaran som på tio…

  • Projektnamn: Rapid share - realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: InfektionssjukdomarÖvriga
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Genomic Medicine Sweden GMS

  Karolinska Institutet: Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling

  Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling En av de viktigaste orsakerna till att många cancerbehandlingar inte ger önskat resultat är att tumörcellerna utvecklar resistens mot cisplatin, som är brett använt vid cytostatikabehandling. –…

  • Projektnamn: Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: CancersjukdomarÖvriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Umeå universitet: Karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos

  Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi Karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos Målet är en ”styvhetskarta” på cellnivå av ett vävnadsprov, där de olika komponenterna i vävnaden syns som områden med olika styvhet och där styva cancerceller tydligt…

  • Projektnamn: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: CancersjukdomarÖvriga
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • Linköpings universitet: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Multimodal visualisering av mikrocirkulationen En väl fungerande mikrocirkulation är av central betydelse för vävnadens vitalitet. I sjukdomstillstånd såsom Diabetes Mellitus sker en negativ systemisk påverkan på mikrocirkulationen med en ökad risk att drabbas av kritisk extremitetsischemi (CLI). Vi vill visa…

  • Projektnamn: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: DiabetesÖvriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • YourRad: Patientspecifik käk- och tungstabilisering för cancerpatienter i strålbehandling

  Patientspecifik käk- och tungstabilisering för cancerpatienter i strålbehandling Att kommersialisera en innovativ käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling, därmed minska biverkningar från strålbehandlingen och förbättra patienternas livskvalitet. Förväntade effekter och resultat En produkt som underlättar vården av aktuell…

  • Projektnamn: Patientspecifik käk- & tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Neosense Technologies: Så räddas både liv och syn hos för tidigt födda

  System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård Så räddas både liv och syn hos för tidigt födda En svensk uppfinning kan lösa en av de riktigt stora utmaningarna inom vården av för tidigt födda barn: att hela tiden ge exakt…

  • Projektnamn: System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Medituner: Nu kommer appen som kollar astman

  Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar Nu kommer appen som kollar astman Dagens sätt att samla data och diagnosticera personer som utreds för astma kopplad till arbetsmiljön är både resurs- och tidskrävande. – Vår lösning är en…

  • Projektnamn: Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar
  • Projektkategori: DiagnostikE-hälsa / M-hälsaMedicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Syntach: Hjälpmotor stärker hjärtslagen

  Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter Hjälpmotor stärker hjärtslagen En svensk forskargrupp har tagit fasta på färska rön om hur hjärtat arbetar och är på väg att utveckla en produkt som kan revolutionera behandlingen av patienter med kronisk…

  • Projektnamn: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Skånes universitetssjukhus: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

  Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi Projektet handlar om en utveckling av metod som gör att de nerver som skadas i samband med prostatektomi kan växa tillbaka till sina målorgan och därmed återställa potens och erektionsförmåga. Förväntade…

  • Projektnamn: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi
  • Projektkategori: Medicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Kancera: Läkemedel förhindrar barnens smärta vid cancerbehandling

  Substansen KAN0567 i cancer hos barn Läkemedel förhindrar barnens smärta vid cancerbehandling En tablett som förhindrar nervinflammation och dämpar smärta i samband med kemoterapi – framför allt när barn behandlas. Det är vad utvecklarna på Kancera hoppas skapa från småmolekylen…

  • Projektnamn: Substansen KAN0567 i cancer hos barn
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Bioreperia: Zebrafisken hjälper läkaren välja rätt cancermedicin

  Precision i behandling av ovariecancer med innovativa zebrafisk-patient-tumor-xenograft-system Zebrafisken hjälper läkaren välja rätt cancermedicin Genom att testa patientens cancerceller i zebrafiskar ska läkaren snabbt få besked om vilken medicin som är bästa val för just den patienten. – Vår modell innebär…

  • Projektnamn: Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Göteborgs universitet: Enzym återställer balansen i levern

  Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes Enzym återställer balansen i levern För att minska risken att utveckla diabetes typ 2 är det viktigt att inte ha för hög andel fett i levern. Det här projektet tar fram nya substanser…

  • Projektnamn: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Reccan Diagnostics: Nya markörer för skräddarsydd behandling

  Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer Nya markörer för skräddarsydd behandling Ett helt nytt och mycket detaljerat test för pankreascancer kan se dagens ljus om bara två år. – Cancer i bukspottskörteln är på…

  • Projektnamn: Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Karolinska universitetssjukhuset: Så kan onödiga njuroperationer undvikas

  MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer Så kan onödiga njuroperationer undvikas Med en biomarkör, en gammakamera och en unik mjukvara kan man i förväg avgöra om en njurtumör är godartad eller om operation verkligen behövs….

  • Projektnamn: MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Scilifelab: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1-inhibitorer

  Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1-inhibitorer Projektet ska identifiera ROS-inducerade DNA-skade-biomarkörer som medföljande biomarkör till vår nya cancerbehandling: MTH1-hämmare. Förväntade effekter och resultat Vi hoppas identifiera en biomarkör till MTH1 inhibition som vi kan använda som medföljande biomarkör till vår…

  • Projektnamn: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Pelago: Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod

  Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod En ny mätmetod kan lösa en av sjukvårdens största utmaningar: Att hjälpa läkaren att ge varje patient rätt medicin i rätt dos – ett genombrott för…

  • Projektnamn: Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Immunovia: Så ska näst dödligaste cancern hittas i tid

  Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö Så ska näst dödligaste cancern hittas i tid På ett tidigt stadie är cancer i bukspottkörteln botbar med kirurgi. Men i det stadiet ger cancern inga symptom och är…

  • Projektnamn: Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Saga Diagnostics: Saga utvecklar framtidens standardtester vid cancer

  Nya nanodroplet-metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter Saga utvecklar framtidens standardtester vid cancer Tänk att snabbt kunna få svar på om man har cancer, hur mycket cancer man har och hur tumörerna förändras – allt ur enkla blodprov….

  • Projektnamn: Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter
  • Projektkategori: DiagnostikMedicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Medetect: Detaljskärpa öppnar för individanpassad behandling

  Ny metod för förbättrad in vitro-diagnostik vid cancersjukdom Detaljskärpa öppnar för individanpassad behandling En ny mikroskopibaserad analysmetod kan drastiskt förbättra möjligheterna till säkrare diagnoser och därmed mer individanpassade och effektiva behandlingar vid bland annat cancersjukdomar. Metoden ger både kvalitativa och…

  • Projektnamn: Ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Lunds universitet: Så kan diabetes 2 behandlas som fem olika sjukdomar

  Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling Så kan diabetes 2 behandlas som fem olika sjukdomar Hittills har diabetes delats upp i två typer – 1 och 2. Det vill Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi vid Lunds universitet,…

  • Projektnamn: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Elypta: System av biomarkörer hittar cancern i tid

  Systembiomarkör för detektion av njurcancer System av biomarkörer hittar cancern i tid Tjugo biomarkörer i stället för bara en. Ett enkelt blodprov i stället för biopsi eller röntgen. Artificiell intelligens skiljer det friska från det sjuka. Så vill forskarna i Elypta…

  • Projektnamn: Elypta: Systembiomarkör för detektion av njurcancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Chromalytica: Ett andetag spårar lungcancern i tidigt skede

  Metod för screening av KOL och lungcancer Ett andetag spårar lungcancern i tidigt skede Sofistikerad UV-teknik i kompakt format gör det möjligt att analysera flyktiga substanser med ett enkelt utandningsprov. Just nu utvecklas metoden för att spåra lungtumörer, men i…

  • Projektnamn: Metod för screening av KOL och lungcancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: CancersjukdomarÖvriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Kancera: Ett läkemedel som hämmar cancerns spridning

  Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism Ett läkemedel som hämmar cancerns spridning Projektet utvecklade ett cancerläkemedel i form av en småmolekyl som hämmar aktiviteten hos ett enzym benämnt HDAC. Enzymet påverkar bland annat hur cancerceller sprids och bildar dottertumörer,…

  • Projektnamn: Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Ilya Pharma: Ny genmodifierad bakterie ”lurar” kroppen att läka kroniska sår

  Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter Ny genmodifierad bakterie ”lurar” kroppen att läka kroniska sår Genmodifierade mjölksyrabakterier snabbar på läkningen av sår hos diabetespatienter. Bara i Europa kan sex miljoner människor få hjälp av innovationen – till en bråkdel av…

  • Projektnamn: Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Atrogi: Unik substans kan hjälpa halv miljard diabetesdrabbade

  Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg Unik substans kan hjälpa halv miljard diabetesdrabbade Ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes är på väg in i klinisk fas. Det har patenterbara substanser som fungerar via…

  • Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Lunds universitet: Broccoli grunden för forskningsgenombrott

  Sulforafanoider – potentiella nya antidiabetiska läkemedel Broccoli grunden för forskningsgenombrott Ämnet sulforafan, som finns naturligt i broccoli, har modifierats och optimerats av svenska forskare. Målet är att skapa ett läkemedel för alla de människor med typ 2-diabetes som inte kan…

  • Projektnamn: Sulforafanoider - potentiella nya antidiabetiska läkemedel
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Corline: Så ska ö-cellerna överleva – och rädda liv

  Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1 Så ska ö-cellerna överleva – och rädda liv Transplanterade ö-celler med en ny typ av skyddande coating kan radikalt förbättra insulinproduktionen hos personer med typ 1-diabetes. Cytoparin är godkänt av Läkemedelsverket för…

  • Projektnamn: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Disruptive Materials: Unik bärare ger jämnare läkemedelsdos

  Förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite Unik bärare ger jämnare läkemedelsdos När en läkemedelskoncentration i blodet varierar kraftigt försämras behandlingen. Lösningen kan vara Upsalite, ett poröst material som hjälper läkemedel att friges långsamt. Om fem år…

  • Projektnamn: Förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Corline: Ny läkemedelskandidat hindrar inflammation och trombosbildning

  Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom Ny läkemedelskandidat hindrar inflammation och trombosbildning Med en ny molekyl, baserad på ett klassiskt och beprövat läkemedel, hoppas en grupp forskare och företaget Corline Biomedical AB drastiskt kunna förbättra resultaten…

  • Projektnamn: Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Karolinska Institutet: Snabbtest kan hjälpa miljoner drabbade

  Cell-on-chip-teknik som förbättrar allergidiagnostik Snabbtest kan hjälpa miljoner drabbade Dagens allergitester är inte bara trubbiga och ofullständiga – de är också tidskrävande, omständliga och dyra. Med den teknik som nu utvecklas på Karolinska Institutet ersätts de med ett cellulärt test…

  • Projektnamn: Cell-on-chip-teknik som förbättrar allergidiagnostik
  • Projektkategori: DiagnostikMedicinsk teknik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Hiloprobe: Nytt test ger fler möjlighet till rätt vård

  Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer Nytt test ger fler möjlighet till rätt vård Tjock- och ändtarmscancer har en dödlighet på runt 50 procent och sprider sig via lymfkörtlarna. Efter operation behöver därför patienten få sin lymfkörtelstatus…

  • Projektnamn: Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • DOGS: AI ger bättre diagnostik vid prostatacancer

  DOGS – Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer AI ger bättre diagnostik vid prostatacancer Artificiell intelligens kan ge en snabbare och säkrare besked för den som drabbas av prostatacancer. Tekniken används i ett nytt bildanalysprogram, DOGS, ett beslutsstöd…

  • Projektnamn: DOGS – Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Uppsala universitet m fl: Blodprov kan rädda liv och spara lidande

  Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer Blodprov kan rädda liv och spara lidande Många kvinnor som misstänks ha cancer i underlivet genomgår kirurgiska ingrepp i onödan. Hos andra upptäcks cancern inte förrän den utvecklats för långt. Ett enkelt blodprov kan…

  • Projektnamn: Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Karolinska Institutet m fl: Tidig diagnos och anpassad vård för reumatiker

  Nya metoder för diagnostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit Tidig diagnos och anpassad vård för reumatiker Två av tre patienter med ledgångsreumatism får inte tillräcklig hjälp av en standardbehandling. Den siffran kan förbättras avsevärt, menar forskarna bakom ett chip –…

  • Projektnamn: Nya metoder för diagnostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit
  • Projektkategori: Diagnostik
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin

  En ny terapi mot typ 2-diabetes Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin Lundabolaget Apoglyx har patenterat en grupp substanser som sänker blodsockernivån på ett nytt sätt jämfört med dagens mediciner. Upptäckten kan ge ett skonsamt läkemedel, särskilt lämpligt för de…

  • Projektnamn: En ny terapi mot typ 2-diabetes
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • AlzeCure: Dubbel effekt mot Alzheimer

  Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom AlzeCure: Dubbel effekt mot Alzheimer Några svenska forskare är Alzheimers hemlighet på spåren. De har hittat en metod att drastiskt minska mängden Abeta42, det giftiga protein som orsakar Alzheimer sjukdom. Man har nyligen tagit in…

  • Projektnamn: Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Repos Pharma: Vanligt ”maskmedel” kan bromsa cancer

  Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell Vanligt ”maskmedel” kan bromsa cancer Det var en kombination av slump och systematiskt letande som gjorde att onkologiprofessor Peter Nygren 2013 och Uppsalateamet upptäckte att mebendazol, kallat MBZ, som länge använts…

  • Projektnamn: Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Cancersjukdomar
  • Regional tillhörighet: Östra Mellansverige
 • Stockholms universitet: Molekylen som får eksemet att sluta klia

  Utveckling av MedON för atopisk dermatit Molekylen som får eksemet att sluta klia Atopisk dermatit, AD, är en vanlig, kronisk eksemsjukdom. Hur allvarlig den är varierar mycket, men den påverkar alltid livskvaliteten till det sämre, med intensiv klåda med påföljande…

  • Projektnamn: Utveckling av MedON för atopisk dermatit
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Övriga
  • Regional tillhörighet: Stockholm
 • Göteborgs universitet: Nytänkande ger hopp om lindring

  Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2-infektion Nytänkande ger hopp om lindring Genital herpes är en mycket plågsam sjukdom, som ofta smittar även när den drabbade inte har symptom. 500 miljoner människor lider och med 20…

  • Projektnamn: Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion
  • Projektkategori: Läkemedel
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Sidekick: Hälsospelet som triggar diabetikern att göra smarta val

  Evidensbaserat och underhållande verktyg mot typ 2-diabetes Sidekick: Hälsospelet som triggar diabetikern att göra smarta val Vi moderna människor har svårt att fatta och framför allt följa rationella beslut – särskilt kring livsstilsfrågor som påverkar vår hälsa. Men vår urgamla…

  • Projektnamn: Evidensbaserat och underhållande verktyg mot typ 2-diabetes
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Dianovator: Smart app ger exakt besked om insulindos

  Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes Smart app ger exakt besked om insulindos Flera gånger dagligen ställs personer med insulinbehandlad diabetes inför samma svåra dilemma: Hur mycket insulin ska jag ta? – Jag har själv diabetes typ 1. Det…

  • Projektnamn: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes
  • Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa
  • Sjukdomsområde: Diabetes
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige
 • Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer

  Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer Syftet med detta projekt är att utvärdera om en rutin för att analysera läkemedelsnivåer och anti-läkemedelsantikroppar (ADA) behöver introdueceras i rutinvården av patienter som behandlas med TNF-blockerande läkemedelet infliximab. Syfte…

  • Projektkategori: Processförbättingar
  • Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar
  • Regional tillhörighet: Norra Sverige
 • Antidiabetic Food Centre: Nya livsmedel kan förebygga diabetes och fetma

  Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran Nya livsmedel kan förebygga diabetes och fetma Kan produkter med en specifik kostfibermix få välgörande tarmbakterier att trivas – samtidigt som de justerar både blodsockernivåerna och aptiten? Forskarlagets upptäckt…

  • Projektnamn: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran
  • Projektkategori: Övrigt
  • Sjukdomsområde: DiabetesÖvriga
  • Regional tillhörighet: Södra Sverige