Välkommen med din idé till strategiskt projekt!

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

Vi välkomnar fler idéer och förslag till projekt. Välkommen att höra av dig med din bästa idé!

Aktuella projekt

Här hittar du några av de strategiska projekt som vi arbetar med just nu.

Kompetens och kapital
Samverkan och samordning
Skalbara lösningar för bättre hälsa
Strukturerad och delbar data

Matchar din projektidé Swelifes mål?

För att få stöd från Swelife ska förändringen gå att skala upp och implementera i hela landet, liksom stödja minst ett av Swelifes långsiktiga mål:

  1. Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Välkommen att ta kontakt

Har du en idé eller vill veta mer? Kontakta programchef Peter Nordström för att diskutera din idé till strategiskt projekt och en eventuell ansökan. Beslut om att tillstyrka eller avslå ansökningar fattas av Swelifes Governing Board.

Kontaktuppgifter

Ansökan om strategiska projekt

Här hittar du ansökningsformulär  (Word-fil)