Strategiska projekt

Välkommen med din idé till strategiskt projekt!

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är alltså projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

För information om vilka strategiska projekt Swelife driver, klicka på boxarna nedan.

Matchar din projektidé för strategiska projekt Swelifes mål?

För att få stöd från Swelife ska förändringen gå att skala upp och implementera i hela landet, liksom stödja minst ett av Swelifes långsiktiga mål:

  1. Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Swelifes beslutsprocess

Om du har en god idé som inte riktigt passar Swelifes mål, kan du undersöka Vinnovas andra satsningar på hälsa.

Här hittar du mer information om Vinnovas satsningar på hälsa.

Våra portföljer