Välkommen med din idé till strategiskt projekt!

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

Aktuella projekt

Här hittar du de strategiska projekt som vi arbetar med just nu.

Samverkan och samordning
Kompetens och kapital
Skalbara lösningar för bättre hälsa
Systematiska hälsodata

Matchar din projektidé Swelifes mål?

För att få stöd från Swelife ska förändringen gå att skala upp och implementera i hela landet, liksom stödja minst ett av Swelifes långsiktiga mål:

  1. Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Swelifes beslutsprocess

Välkommen att ta kontakt

Har du en idé eller vill veta mer? Kontakta programchef Peter Nordström för att diskutera din idé.

Kontaktuppgifter