handson

Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Stöd för projekt som vill söka Swelifes innovationsutlysningar.

Projektet är avslutat och ersatt av projektet Swelife Injection.

Projektnummer

Utvecklingsarbete genom projekt 2016-04951

2016-04514, 2017-03323

Studie samverkan olika aktörer i Sverige genomfördes genom projekt 2017-04721

Stöd från Swelife

2 685 000 kronor, 1 315 420 kronor

Projektet finansierades även av Tillväxtverket.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.