SIlicon Valley golden gate bridge Photo Maarten vad den heuvel
Foto: Maarten vad den Heuvel

Rapport från Silicon Valley

Sedan första oktober är Åsa Wallin, koordinator på Linköpings universitet och portföljansvarig på Swelife, på plats i Palo Alto, USA. Hon är Vinnova Wallenberg Senior Fellow vid Nordic Innovation House i Silicon Valley. Det är ett stipendium för att under tio månader studera och vara en del av det unika innovationsekosystemet i Silicon Valley och bygga nätverk där.

– Jag har med mig två uppdrag från Sverige. Ett är från Linköpings universitet, där jag ska arbeta för att stärka universitetets samarbeten i USA och specifikt i the Bay Area.

Uppdrag: knyta kontakter

The Bay Area – alltså San Francisco med omnejd, ett tekniktungt område – är ett geografiskt prioriterat område för Linköpings universitet, så tanken är att hon ska utforska och utveckla befintliga samt nya samarbeten, såväl akademiska som med industrin och offentlig sektor.

Åsa Wallin
Åsa Wallin

Men Åsa har också uppdrag för Swelife och Vinnova:

– Jag är här för att bygga och stimulera relationer för att skapa förutsättningar för våra svenska projekt att få amerikanska kontakter.

Future Precision Health

Ett nytt projekt har precis blivit beviljat, Future Precision Health. Det är en satsning för att stärka samarbeten och partnerskap mellan USA och Sverige inom precisionshälsa. Vinnova, de tre strategiska innovationsprogrammen med fokus hälsa (Swelife, Medtech4Health, IoT Sverige) och iHubs har gått samman kring detta, och målet är att bygga en hållbar plattform för precisionshälsa.

– Vi jobbar nu på att etablera starka kontakter i USA. Det här är en långsiktig satsning. Under det dryga halvåret som jag jobbar härifrån med detta ska vi skapa ett ledarskap för den här frågan, förslå modell för styrning och utveckla skräddarsydda metoder som accelererar transatlantiska samarbeten inom precisionshälsa.

Kvantteknologi och life science

Ett område som Swelife uppmärksammat är kvantteknologi och life science. Åsa passade därför på att gå på den stora Q2B-konferensen som har fokus på praktiska tillämpningar. En konferens som gav många nya tankar och kontakter:

– Det var spännande som omvärldsbevakning. Det händer mycket nu, och de använder sig redan av kvantkapacitet i USA. Stanford har en intressant satsning, Q-FARM, som kopplar ihop olika discipliner inom kvantområdet. Tidigare i höstas hade jag förmånen att vara del i KTH Innovations Brigther Program i Boulder, Colorado, där bland annat ett platsbesök på ett kvantföretag, Atom Computing, ingick. Boulder är en av kvanthubbarna i USA. Brytpunkten för kvant kommer nog ganska snart. De trodde nog från början att det skulle vara längre bort, nu pratar man inom de närmsta två åren. Istället för att arbeta rent hypotetiskt kring kvant pratar man mer om: Så här kommer det att tillämpas inom till exempel healthcare.

Utmaningar

Liksom i Sverige är hälsodata en snackis.

– USA har samma utmaningar som vi har, och vi har gemensamma utmaningar om vi vill ha samarbeten över Atlanten. Det handlar exempelvis om utmaningen med att avidentifiera data.

Men allt i Silicon Valley är inte bara guld och gröna skogar. Just nu kämpar USA med hög inflation, precis som Sverige. Det är även massuppsägningar på de stora techbolagen. Theranos-skandalen ger efterdyningar: ett till synes banbrytande biotechföretag som tog in mer än 700 miljoner dollar – men som visade sig vara en bluff.

Stanford Foto Jorge Fernandez
Stanford.

Fakta och forskning ska underbygga!

Hon upplever att Theranos-skandalen påverkar inte bara entreprenörer utan att det är något man pratar om även utanför techbubblan. Ett sätt att återskapa förtroende är gedigen forskning, menar Åsa och här har Sverige tydliga styrkor.

– Hela det här med fake news, och att inte ha underbyggda resultat – för att komma runt det måste det finnas tunga, gedigna forskningsresultat i botten.

Hon tar exemplet precisionshälsa, där Sverige är framgångsrikt.

– Det vi gör håller hög kvalitet och forskningen har gott rykte. Men mycket är mjukvara och AI, analyser och algoritmer, och där måste vi vara noga med att kliniskt validera – som också är ett krav för att få lösningen regulatoriskt godkänd. Men det finns också andra poänger med valideringen, inte minst för att visa att det finns evidens.

Nya teknikområden

Ett annan teknikområde som det pratas om är extended reality, XR, och metaverse.

– När kommer det att slå? Från ett life science–hälsa-perspektiv – vad kommer det att betyda? Distansbaserad vård, men även psykisk ohälsa – kan det vara en nyckel för ökad hälsa? I förlängningen blir tekniken billigare och bättre – hur kan det påverka och vilka möjligheter skapar det?

Precisionshälsa eller precision health?

Åsa Wallin och hennes familj flyttade till Palo Alto i oktober, och de stannar till sista juli. Det har varit full rulle med att landa i den nya miljön, och nu ska projektet Future Precision Health komma igång. Hon har noterat att begreppet precisionshälsa har en annan innebörd i USA än i Sverige. I Sverige används det brett, medan i USA är det betydligt smalare.

– Jag får mycket frågor om detta. Precision health är inte alls lika tydligt som vårt precisionshälsa. Precision health ser man inte som ett brett paraply utan det är en egen disciplin, och det är ett litet område här jämfört med precision medicine.

Pay it forward

Tanken är att ha ett antal stående aktiviteter och att testköra konceptet under våren. Modell och struktur i projektet kommer från andra områden som Vinnova arbetat med i USA, men det ska nu föras över till life science och hälsa. I och med projektstart accelererar arbetet med att skapa kontakter.

– Jag upplever att det varit ganska lätt. Man pratat om den magiska Silicon Valley-kulturen, och den är väldigt nätverksbaserad. Här finns en stark mentalitet av pay it forward. Det pratar alla om, och en del av the secret sauce.

Åsa Wallin berättar att hon själv fått uppleva pay it forward, både privat och professionellt. Hon har mött mycket hjälpsamhet under de här första månaderna vilket underlättat för att komma igång med både jobb och vardagsliv för familjen.

Viktigt hålla kontakten med Sverige

En vanlig dag för Åsa börjar tidigt, för att kunna matcha den tidsskillnad på nio timmar som det är mellan Kalifornien och Sverige.

– Ofta börjar jag dagen med möten klockan 06.00 med er som sitter i Sverige. Det är jätteviktigt med kontakten! Jag vill hela tiden föra tillbaka vad jag lärt mig, nya kontakter att följa upp och det kan också vara att jag behöver hjälp med saker.

Palo Alto
Palo Alto

Det är massor med olika events och hon deltar i några varje vecka, exempelvis på Nordic Innovation House.

Vinnova har sedan många år verksamhet i Silicon Valley och har tillsammans med övriga nordiska länder skapat Nordic Innovation House. Vinnovas representanter tillsammans med Vinnova Wallenberg Fellow och bland annat projektledare för tematiska områden utgör teamet, som kallas Sweden Innovation in Silicon Valley. Här skapas samverkansmöjligheter, och tillsammans verkar man för att vara en slags kopplingsdosa för svenska aktörer som vill få kontakt med Silicon Valley.

Fler möten och kontakter

Under våren kommer Åsa Wallin intensifiera kontakterna och besöken på lokala universitet och företag. Även om hon noterar att det inte är alltid som hon har mötet på kontor. Det finns en stark kultur att träffas på kafé, och många distansjobbar fortfarande på grund av covid.

Några dagar i veckan är Åsa Wallin på plats på Nordic Innovation House. Eftersom det ligger i Palo Alto är det på cykelavstånd.

– Det är ett coworking-space för medlemmar där man kan träffa andra och dricka gott svenskt Gevaliakaffe. Jag cyklar gärna dit. Jag bor cirka 6,5 km från downtown Palo Alto och det går bra att cykla därifrån vi bor. Man har problem med koldioxidutsläpp, så därför har man byggt många cykelvägar i Palo Alto. För att vara i USA är det fantastiskt bra här. Men nu har det blivit ganska kallt. Ja, det har varit ovanligt kallt i år! Vi har till och med haft frost.


Hälsa på?

Åsa hälsar att det går bra att kontakta henne om man vill göra studiebesök, knyta kontakter eller är nyfiken på den svenska verksamheten i Silicon Valley.

Kontakta Åsa Wallin.

Nordic Innovation House

Nordic Innovation House ger nordiska företag från startups till företag ett försprång i de mest relevanta globala innovationshubbarna. Det samfinansieras av Nordic Innovation och de nordiska myndigheter som ansvarar för affärstillväxt inom sina respektive länder. Vinnova har uppdraget att representera Sverige i Nordic Innovation House – Silicon Valley. Det finns fem Nordic Innovation Houses runt om i världen. Två i USA och tre i Asien.

Nordic Innovation House Silicon Valley