Andra rapporter & utredningar

Andra rapporter och utredningar

Här samlar vi rapporter, utredningar och faktasamlingar om svensk och internationell life science-sektor och hälso- och sjukvård. I mesta möjliga mån i omvänd kronologisk ordning. Urvalskriterier är att det är rapporter etc av ”flaggskeppskaraktär” och som vi på Swelife återkommer till.

Om hälso- och sjukvård

Om medicinteknik

Om primärvård

Primärvårdsutredningen. Utredare: Anna Nergårdh. Resulterade i fyra rapporter:

Om klinisk forskning och annan forskning

Om Sverige som innovations- och startup-nation för life science

Om hälsodata och digitalisering av vård och hälsa

Om kostnaden för ohälsa

Satsningar i och fakta från andra länder

Världen

Danmark

Finland

Nederländerna

Storbritannien