Andra rapporter & utredningar

Andra rapporter och utredningar

Här samlar vi rapporter och utredningar som ger en överblick över svensk life science-sektor och hälso- och sjukvårds förutsättningar. Även internationell utblick. (Vi fyller på efterhand.)

Om hälso- och sjukvård

SOU 2016:2. Effektiv vård. Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Utredare: Göran Stiernstedt
Läs rapporten här.

Att kunna följa patientens väg genom vården – Sätt att koppla samman vårdhändelser i patientens vårdprocess. Socialstyrelsen 2019.
Läs rapporten här.

Öppna jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat. Socialstyrelsen 2019.
Läs rapporten här. 

Om primärvård

En personlig och digital vårdupplevelse – Framtidens primärvård. Rapport från det Vinnova-finansierade projektet Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering.
Läs rapporten här.

Nära vård i Borgholm. SKL 2018.
Läs rapporten här.

Sverige som innovations- och startup-nation för life science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för life science. 2014. Utredare: Susanne Ås Sivborg
Läs rapporten här.

PM 2017:11 Towards a Swedish megafund for life science innovation. Tillväxtanalys.
Läs rapporten här.

Internationella utredningar och rapporter

Danmark

Vækstplan for life science – Danmark som førende life science nation. På uppdrag av den danska regeringen.  Mars 2018
Läs rapporten här. 

Værdien af kliniske forsøg i Danmark. Rapportskribent: Copenhagen Economics, på uppdrag av danska LIF, NEXT och Invest in Denmark. Mars 2017
Läs rapporten här. 

Storbritannien

Life sciences: Industrial strategy. Rapportskribent:  Sir John Bell på uppdrag av Office for Life Sciences. Augusti 2017.
Läs rapporten här.