Andra rapporter & utredningar

Andra rapporter och utredningar

Här samlar vi rapporter och utredningar som ger en överblick över svensk life science-sektor och hälso- och sjukvårds förutsättningar. Även internationell utblick. (Vi fyller på efterhand.)

  • Det kommer rapporter inom området löpande. I nyhetsbrevet Spanat från Swelife brukar vi ta med de senaste, så prenumerera gärna på det! (Prenumerationsruta i sidfoten.)

Om hälso- och sjukvård

SOU 2016:2. Effektiv vård. Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Utredare: Göran Stiernstedt
Läs rapporten här.

Att kunna följa patientens väg genom vården – Sätt att koppla samman vårdhändelser i patientens vårdprocess. Socialstyrelsen 2019.
Läs rapporten här.

Öppna jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat. Socialstyrelsen 2019.
Läs rapporten här. 

Om primärvård

En personlig och digital vårdupplevelse – Framtidens primärvård. Rapport från det Vinnova-finansierade projektet Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering.
Läs rapporten här.

Nära vård i Borgholm. SKL 2018.
Läs rapporten här.

Sverige som innovations- och startup-nation för life science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för life science. 2014. Utredare: Susanne Ås Sivborg
Läs rapporten här.

PM 2017:11 Towards a Swedish megafund for life science innovation. Tillväxtanalys.
Läs rapporten här.

En nationell strategi för life science. 2019. Sveriges regering.
Läs strategin här.

Internationella utredningar och rapporter

Danmark

Vækstplan for life science – Danmark som førende life science nation. På uppdrag av den danska regeringen.  Mars 2018
Läs rapporten här. 

Værdien af kliniske forsøg i Danmark. Rapportskribent: Copenhagen Economics, på uppdrag av danska LIF, NEXT och Invest in Denmark. Mars 2017
Läs rapporten här. 

Storbritannien

Life sciences: Industrial strategy. Rapportskribent:  Sir John Bell på uppdrag av Office for Life Sciences. Augusti 2017.
Läs rapporten här.