Swelifes rapporter och andra dokument

Rapporter

Rapporter för Mål 1: Swelife engagerar, i sin roll som möjliggörare, intressenter från hela life science-sektorn (akademi, patienter, hälso- och sjukvård och näringsliv)

Enkätundersökning om kliniska prövningar i primärvården

April 2018. Rapportskribenter: Agnes Andersson Svärd , Marie Mårtensson-Ruscic, Sara Larsen, Christina Östberg Lloyd

Läs rapporten här (pdf)

 

Patientvärdet av företagsinitierade kliniska studier

December 2018. Förstudie. Rapportskribent: Copenhagen Economics

Läs rapporten här (pdf)

 

Värdet av företagsinitierade kliniska studier

Februari 2019. Rapportskribent: Copenhagen Economics.

Rapporten: Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska studier. Läs rapporten här (pdf)

 


Rapporter för Mål 3: Swelife har bidragit till en nationell life science-strategi

Nulägesanalys

Oktober 2018. Rapportskribent: Jenny Söderberg

Rapporten: Omvärldsanalys, life science-området i Sverige Läs rapporten här (pdf)

Bilaga 1 Hälsodata Läs här (pdf)

Bilaga 2 Precisionsmedicin  Läs här (pdf)

Bilaga 3 Referensdokument Läs här (excel)

 


Rapporter för Mål 4: Swelife har bidragit till att stärka och tillgängliggöra kompetens inom life science-sektorn

Förebyggande hälsa

Juli 2018. Rapportskribent: Marco Morner.

Rapporten: Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa  en ny marknad eller nästa stora reformområde? Läs rapporten här (pdf)

 

Swelife ATMP

Processkarta. Ladda ner kartan här (pdf)

 


Rapporter för Mål 5: SMF och tidiga projekt har tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till använd produkt/tjänst

Finansieringslösningar

April 2015. Rapportskribenter: Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Rapporten: Swelife Finansieringslösningar. Läs rapporten här (pdf).

 

Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME

Mars 2017. Rapportskribent: Alexander Hantosi.

Rapporten: Promemoria Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME.  Läs rapporten här (pdf).

 


Rapporter för Mål 8: Swelife har bidragit till mer strukturerad och delbar data

3H3R

2016. Rapportskribenter: Martin Ingvar och Patrik Georgii-Hemming.

Rapporten: Från öar av data till kunskap för samhällsnytta – ett vägskäl för hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning. Läs rapporten här (pdf)

3H3R Bilaga 1 och 2  Läs här (pdf)

3H3R Bilaga 3

3H3R Bilaga 4

3H3R Bilaga 5

 

Forskningsplattformen

2017 Läs rapporten här (pdf)

 

Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården

2017. Rapportskribent: Manolis Nymark. Läs rapporten här (pdf)

 

Sweper

2018. Arbetspaket 2: Juridik. Rapportskribent: Moa Malviker Wellermark. Personcentrerad data och juridik (pdf).

2018. AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård. Återutgiven förstudie av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Förstudien var ursprungligen finansierad av Västra Götalandsregionen.

Ladda ner boken på svenska (pdf)

Läs boken på svenska i epub-format (ny version 20181220)

Ladda ner boken på engelska (pdf)

Läs boken på engelska (epub) (ny version 20181220)


Dokument

Del- och helårsrapporter för Swelife

All Right Legal Support