Rapporter om kompetens och kapital

Rapporter om kompetens och kapital

Finansieringslösningar

April 2015. Rapportskribenter: Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Rapporten: Swelife Finansieringslösningar. Läs rapporten här (pdf).

 

Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME

Mars 2017. Rapportskribent: Alexander Hantosi.

Rapporten: Promemoria Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME.  Läs rapporten här (pdf).


FÖLJ PORTFÖLJEN

Läs om portföljen Kompetens och kapital.