Rapporter om samverkan och samordning

Rapporter om samverkan och samordning

Enkätundersökning om kliniska prövningar i primärvården

April 2018. Rapportskribenter: Agnes Andersson Svärd , Marie Mårtensson-Ruscic, Sara Larsen, Christina Östberg Lloyd

Läs rapporten här (pdf)

 

Patientvärdet av företagsinitierade kliniska studier

December 2018. Förstudie. Rapportskribent: Copenhagen Economics

Läs rapporten här (pdf)

 

Värdet av företagsinitierade kliniska studier

Februari 2019. Rapportskribent: Copenhagen Economics.

Rapporten: Det samhällsekonomiska värdet av företagsinitierade kliniska studier. Läs rapporten här (pdf)

 

Swelife International

Januari 2019. H2020 – facts, tips and tricks. Ladda ner powerpoint här (ppt).

Mars 2019. Lärdomar från påverkansplattformen. Ladda ner här (pdf)

 

Nulägesanalys

Oktober 2018. Rapportskribent: Jenny Söderberg

Rapporten: Omvärldsanalys, life science-området i Sverige Läs rapporten här (pdf)

Bilaga 1 Hälsodata Läs här (pdf)

Bilaga 2 Precisionsmedicin  Läs här (pdf)

Bilaga 3 Referensdokument Läs här (excel)


FÖLJ PORTFÖLJEN

Läs om portföljen Samverkan och samordning.