Rapporter om skalbara lösningar

Rapporter om skalbara lösningar

Förebyggande hälsa

Juli 2018. Rapportskribent: Marco Morner.

Rapporten: Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa  en ny marknad eller nästa stora reformområde? Läs rapporten här (pdf)

 

Swelife ATMP

Processkarta. Ladda ner kartan här (pdf)


FÖLJ PORTFÖLJEN

Läs om portföljen Skalbara lösningar för bättre hälsa.