Rapporter om systematiska hälsodata

Här hittar du rapporter om systematiska hälsodata, framtagna av Swelife och Sweper-projekten.

AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård

2018. Återutgiven förstudie av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Förstudien var ursprungligen finansierad av Västra Götalandsregionen.

Ladda ner boken på svenska (pdf)

Läs boken på svenska i epub-format (ny version 20181220)

Ladda ner boken på engelska (pdf)

Läs boken på engelska (epub) (ny version 20181220)

 

Forskningsplattformen

2017 Läs rapporten här (pdf)

 

Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården

2017. Rapportskribent: Manolis Nymark.

Läs rapporten här (pdf)

 

Personcentrerad data och juridik

2018. Sweper, Arbetspaket 2: Juridik. Rapportskribent: Moa Malviker Wellermark.

Personcentrerad data och juridik (pdf).

 

Spelplanen

2019. Sweper, Arbetspaket 3: Konkurrensneutralitet.

Spelplanen i utskrivbart A4-format (pdf)

Spelplanen i powerpoint-format

 

3H3R

2016. Rapportskribenter: Martin Ingvar och Patrik Georgii-Hemming.

Rapporten: Från öar av data till kunskap för samhällsnytta – ett vägskäl för hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning.

Läs rapporten här (pdf)

3H3R Bilaga 1 och 2  Läs här (pdf)

3H3R Bilaga 3

3H3R Bilaga 4

3H3R Bilaga 5


Följ portföljen

Läs om portföljen Systematiska hälsodata.