Rapporter om systematiska hälsodata

Rapporter om systematiska hälsodata

Här hittar du rapporter om systematiska hälsodata, framtagna av Swelife och Sweper-projekten.

AI för bättre hälsa

2020. Rapport om nuläget för en konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn. Marcus Österberg och Lars Lindsköld.

Boken finns också på engelska.

AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård

2018. Återutgiven förstudie av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Förstudien var ursprungligen finansierad av Västra Götalandsregionen.

Egenrapporterad hälsodata

2020. Hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv. Rapportskribent: Hanna Svensson.

Rapporten finns också på engelska.

Forskningsplattformen

2017

Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården

2017. Rapportskribent: Manolis Nymark.

Personcentrerad data och juridik

2018. Sweper, Arbetspaket 2: Juridik. Rapportskribent: Moa Malviker Wellermark.

Spelplanen

2019. Sweper, Arbetspaket 3: Konkurrensneutralitet.

2020.

STRÅNG-projektet

2019. Projektet resulterade i en vetenskaplig publikation.

3H3R

2016. Rapportskribenter: Martin Ingvar och Patrik Georgii-Hemming.

Rapporten: Från öar av data till kunskap för samhällsnytta – ett vägskäl för hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning.


Följ portföljen

Läs om portföljen Systematiska hälsodata.