Bactiguard: Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar (ÄDELSTENT)

Projektet är indelat i tre arbetspaket. Arbetspaket 1 fokuseras på utveckling av beläggningen samt att lyckas ta ut och återmontera stenten i leveranskatetern.

I arbetspaket 2 genomförs ex vivo/in vitro försök på belagda och obelagda stentar, för både humant blod och grisblod. Flera olika koagulationsparametrar kommer att mätas, främst trombocytaktivering.

I arbetspaket 3 kommer belagda och obelagda stentar utvärderas in vivo i en grismodell uppsatt på KI. Analyser görs med angiografi in vivo, samt genom post-mortem analyser av stent och kärl och biokemiska analyser.

Projektnummer

2019-01472

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 1 480 000 kronor

Resultat/Värde

I preliminära laboratorietester med humant blod har Bactiguard funnit att beläggning av stentar minskar aktivering av trombocyter samt ger en lägre aktivering av vita blodplättar, vilket ger en minskad risk för trombosbildning, inflammation och blodproppar. Man har sett att stentar med Bactiguards beläggning ger mindre aktivering av ADP and TRAP receptorer hos blodplättarna. Vi förväntar oss att i likhet med vad de inledande försöken visat, se en tydlig minskning av koagulationsmarkörer i våra ex vivo/in vitro försök, och går då vidare till in vivo där en minskning också förväntas.

Mål

Ett problem vid användning av stentar är att trombocyter i blodet aktiveras och risken för blodpropp ökar. För att minska denna risk ges patienten höga doser av läkemedel som dämpar trombocytaktiveringen, vilket ofta är ett kliniskt problem eftersom det kan medföra komplikationer. Att belägga stentarna med Bactiguards beläggning förväntas minska aktiveringen av trombocyter och därmed benägenheten för blodproppar att bildas. Målet är att patienter med stentar på så vis ska få ett minskat behov av läkemedel med trombocythämmare, och därmed mildra komplikationerna de medför.

Tidsram

september 2019 – augusti 2021

Kontakt

Projektledare: Stefan Grass
0707-25 24 48
stefan.grass@bactiguard.se

Fler berättelser
Pelago: Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod