RISE Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar

I princip sker idag inga transplantationer av icke-vitala organ, till exempel blodkärl. Det är med dagens tekniker för dyra och kräver livslång immundämpande efterbehandling med omfattande biverkningar.
Detta vill två forskare vid RISE, tillsammans med företaget Verigraft och Göteborgs universitet ändra på – och starta industriell produktion av ”cellfria byggnadsställningar” som blir kroppsegna artärer.

Yalda Bogestål och Joakim Håkansson delar projektledarskapet. De är båda disputerade forskare vid RISE, i cell- och molekylärbiologi respektive biomedicin.
De har tillsammans med kirurger identifierat tre stora patientgrupper som skulle ha stor nytta av att få transplanterade individanpassade blodkärl – till väsentligt lägre kostnad och utan de komplikationer som dagens metoder för med sig. Det rör sig om personer som genomgått kranskärlsoperation av hjärtat, blodkärlsoperationer i underbenet samt dialyspatienter.

Byggs med patientens blod

Utgångsmaterialet är blodkärl från avlidna människor eller djur.

– Vi tvättar bort donatorns celler från kärlen, och får fram en cellfri byggnadsställning, bestående av bindvävsstruktur och signalsubstanser, säger Yalda Bogestål.

Därefter sköljs kärlet igenom med blod från patienten som ska få det. Celler och proteiner fastnar och har efter en vecka blivit en kroppsegen artär, redo att inplanteras.

– Det stora värdet är en avsevärt bättre behandling, med väsentligt minskade risker för trombos, avstötning och infektion än med de alternativ som står till buds idag, säger Joakim Håkansson.

Framgångsrik djurstudie

Inom ramen för det pågående projektet arbetar man nu för att ta de individanpassade kärlen närmare marknaden genom en studie i stora djur.

– Det är ett antal får som har fått nya kärl. Alla har överlevt utan komplikationer vare sig kring blodflöde, infektioner eller avstötning. Allting ser mycket bra ut, säger Yalda Bogestål.

Vid RISE finns tillgång till projektledning, regulatorisk expertis samt uppsättning av försöksdjursmodeller. Bioteknikföretaget Verigraft står för produktion och affärsutveckling och Göteborgs universitet för blodkärlsexpertis. Tekniken är patenterad och man siktar på att efter kliniska tester inom ett par år kunna börja kommersialisera produkten.

På väg till klinik

– Utan stödet från Swelife hade vi inte kunnat genomföra de studier vi arbetar med nu. Vi har också fått mycket bra återkoppling och kommer nu söka Swelifes steg 2-utlysning för att kunna komma närmre kommersialisering genom utökade studier, omfattande regulatorisk dokumentation och klinisk prövning, säger Yalda Bogestål.

Varför investera i er?

– Vi har en patenterad teknologi som möjliggör säkra kärltransplantationer för stora patientgrupper, med minskat lidande och stora kostnadsbesparingar. Tekniken är unik och innovativ och kan få mycket stor spridning.

Uppdaterad: 2018-07-03
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01413

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017: 700 000 kronor

Kontakt

Yalda Bogestål
Yalda.bogestal@ri.se