Roshan Tofighi
Roshan Tofighi

Roshan Tofighi ny styrelseledamot

I september valdes Roshan Tofighi in som ledamot i Swelifes styrelse.

Roshan Tofighi har en doktorsexamen i toxikologi från Karolinska institutet och var tidigare ansvarig för den dagliga driften av forskningslaboratoriet där. Hon har också arbetat på Strålsäkerhetsmyndigheten med förebyggande folkhälsoarbete.

I dag är hon intressepolitisk utredare vid Funktionsrätt Sverige, en paraplyorganisation för 49 medlemsorganisationer som representerar personer med alla typer av funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. 

Intresserad av forskningens påverkan

Det var hennes samhällsintresse som tog henne från forskningslabbet till att i dag arbeta med patientfrågor:

–  Jag var intresserad av att veta vad händer forskningsresultaten. Gagnar de medborgarna? Jag blev intresserad av regulatoriska frågor och började arbeta på Strålsäkerhetsmyndigheten med naturlig strålning. Jag jobbade framför allt med UV-strålning och cancerprevention. Hudcancer är den cancerform som växer snabbast så det är en angelägen folkhälsofråga. Det var mycket kontakter med allmänheten, journalister, kommuner, myndigheter och med forskare och vetenskapliga råd. Det var jättekul.

Engagerad i nätverk

Under de åren blev Roshan Tofighi även anhörig till en cancerpatient och fick uppleva hälso- och sjukvården på nära håll. Hon upplevde att vården för och forskningen om det cancerområdet – gynekologisk cancer – var eftersatt, och hon ville göra något. Efter lite googlande fann hon Nätverket mot gynekologisk cancer och bad att få hjälpa till.

– Det jag började göra var att läsa på all forskning som var på gång, och så började jag skriva populärvetenskapliga artiklar om det. Jag tänkte att vanliga kvinnor utan forskningsbakgrund skulle förstå sig på detta. Det handlade om kunskapshöjning, helt enkelt, men också ett sätt att sätta press på området.

Ett samtal med Cancerfondens forskningsnämndschef ledde vidare.

– Jag tog upp att jag upplevde att gynekologisk cancer är eftersatt, och professor Klas Kärre höll med. Då kunde vi sätta press på Cancerfonden, och de har de senaste åren gjort särskilda satsningar på gynekologisk cancer. Då lärde jag mig att det lönade sig med påverkansarbete.

”Personcentrerad vård är kärnan i god och nära vård”

Erfarenheterna ledde sedan till arbetet på Funktionsrätt Sverige som intressepolitisk utredare.

–  Att gå från en patientorganisation till en paraplyorganisation är lite annorlunda. Det gäller att hitta gemensamma nämnare för alla – och det finns det, så det lönar sig att gå med i en paraplyorganisation. Vårt fokus i Funktionsrätt Sverige har varit mycket på omställningen till god och nära vård. Vi har försökt påverka att vi finns med i den reformen. Personcentrerad vård är kärnan i god och nära vård, så i höst har vi ordnat kurser i detta, försökt utbilda alla intresserade företrädare, inte enbart från våra medlemsorganisationer.

Patienten är vårdens viktigaste partner, enligt God-och-nära-reformen, och Roshan Tofighi håller med.

– Det behövs en hel del kulturförändringar inom hälso- och sjukvården för att jobba mer personcentrerat och mer på jämlika villkor. I och med digitaliseringen är dagens patienter mer kunniga. Patienterna kan navigera i den digitala världen och hitta information. Om man kan läsa in sig på ett område, ställer man mer frågor och kan ställa mer krav.

Vill verka för samverkan

Hon ser fram emot att vara styrelseledamot i Swelife:

– Det som attraherade mig var att Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige bland annat genom att vara en facilitator av samverkan. Jag tycker om samverkan över gränser, med de man vanligtvis inte arbetar med. Det blir mer kreativt och innovativt. Jag är också bra på att se möjligheter och jag tror att för att sitta i styrelsen är det en bra egenskap. Jag ser också fram emot att kunna bidra till att patientperspektivet finns med i alla projekt som stöttas av Swelife.