RWI: Virtuell biopsi med MRI

En svensk patenterad teknik för att styra magnetkameror ger ny och mycket mer detaljerad information om tumörer än vad som hittills varit möjligt.
– Vi har fungerande prototyper för virtuell MR-biopsi som nu utvärderas av flera av de största MRI-kameratillverkarna, säger Karin Bryskhe, projektledare, doktor i fysikalisk kemi och vd för Random Walk Imaging AB.

Idag krävs en fysisk biopsi, alltså att man tar ut en bit av till tumören och analyserar den, för att få veta om det som syns på magnetkameran är en metastas eller en modertumör samt vilken grad av aggressivitet den har.

– Magnetfältet i kameran styrs med pulssekvenser och det har skett på samma sätt i många år. Det vi har gjort är att utveckla och patentera ett nytt ”recept” för att kontrollera magnetfältet. Det ger information om tumören på cellnivå. Vi kan redan i kameran se vilken form och densitet cellerna har, vilket kan vara helt avgörande information för den fortsatta behandlingen och har hittills krävt att en biopsi genomförs, säger Karin Bryskhe.

Fungerande prototyper

Målgruppen bland användare är radiologer på sjukhus över hela världen. Men Random Walk Imagings primära målgrupp är de sju tillverkare av MRI-kameror som dominerar världsmarknaden:

– Vi har fungerande prototyper hos fem av dem. Hittills har vi i tre mindre studier skannat patienter med hjärntumörer samt bröst- och prostatacancer. Nu utvärderar vi resultaten för att bestämma var vi ska lägga vårt fokus och gå vidare med en större studie.

Marknaden är stor och växande. Det säljs idag cirka 2 500 nya MR-kameror årligen inklusive ett antal metodpaket.

– Kamerorna har en livslängd på cirka tio år och vi räknar med att det förutom nyförsäljningen finns 20 000 kameror som skulle kunna uppdateras med vår metod, säger Karin Bryskhe.

Fler detaljer utan ingrepp

Konkurrens saknas inte:

– Det finns många metoder för att öka specificiteten i tumöranalyser – befintliga MR-lösningar, blodmarkörer, ultraljud med mera. Alla vi som arbetar med detta vet att vi konkurrerar, men framför allt att vi kompletterar varandra. Ingen tror sig kunna komma med någon ny ”golden standard”.

– Vi är bättre än befintlig MRI genom att vår teknik är helt icke-invasiv; det behövs varken kontrastvätska eller vävnadsprover, plus att vi får fram mycket mer detaljerad information, sammanfattar Karin Bryskhe.

Skalbar teknik

Hon poängterar att tekniken också är skalbar och kan leda till fler produkter inom onkologi och kirurgi.

– Vi har ett väletablerat internationellt nätverk och samarbetar förutom med kameratillverkarna bland annat med universiteten i Stanford och Harvard.

Varför investera i er?

– Vi har en ny, patenterad teknik för att utföra virtuella biopsier av tumörer i en MRI-kamera. Målet är att snabbare kunna ställa säkrare diagnoser. Tekniken är icke-invasiv och vi har etablerade samarbeten med fungerande prototyper hos fem av de sju största MR-kameratillverkarna. Studierna har visat mycket goda resultat och tekniken är dessutom skalbar.

Uppdaterad: 2018-09-18
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01229

Stöd från Swelife

999 950 kronor

Huvudsökande organisation

Random Walk Imaging AB (tidigare CR Development AB).

Kontakt

Karin Bryhske
karin@rwi.se

Läs mer  NeuroImage Volume 142, 15 November 2016, Pages 522-532

Fler berättelser
kompetens
Kompetens, kapital, kapacitet