Ryggskolan

Ryggsjukdomar kostar idag samhället 30 miljarder varav huvuddelen utgör kostnader för sjukskrivning och förtidspension.

Kan vi minska kostnaderna för ryggsjukdomar med en personligt utformad, bättre och framför allt tidigare behandling av patienter med ryggsmärta, med så lite som 10% kan svenska samhället spara mellan 3 miljarder. Huvudbesparingen skulle huvudsakligen ske i den offentligt finansierade vården/transfereringssystemen men skulle troligen även påverka produktiviteten i landet.

Patienterna får en snabb tillgänglighet av evidensbaserad vård. Tidiga interventioner för denna patientgrupp förbättrar radikalt prognosen för den nydebuterade ryggsmärtan och vi räknar med att kunna mäta en minskad långtidssjukskrivning bara på att kunna genomföra en utbildning direkt efter insjuknande. För den kroniskt sjuke räknar vi med att förståelsen för smärtan gör att livskvaliteten höjs. Även för denna grupp kan man tänka sig att snabb åtkomst till utbildning gör att man snabbare kan gå in i nästa fas och acceptera och hantera sin smärta och börja söka sysselsättningar.

Vi ska fastställa behov hos vårdgivare och patienter, undersöka betalningsvilja hos finansiärer samt kartlägga förekomsten av konkurrenter/samarbetspartners. Vi ska säkra regulatoriska processer med målet att ha en godkänd produkt enligt gällande regulatoriska regelverk och ska färdigställa innehållet och anpassa mjukvaran (MVP hösten 2018, “färdig” förbättrad maj 2019). Vi ska visa proof of concept i offentlig och privat vård och utvärdera hur patienterna uppfattar metoden att genomgå en digital utbildning.

Projektnummer

2018-00226

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 420 000 kronor.

Huvudsökande organisation

Ryggskolan.

Kontakt

Kristina Tägil
ryggskolan@hotmail.com

Ryggskolans hemsida