europeiska innovationsupphandlingar - marie-louise och nina

Så får vi fler deltagare i europeiska innovationsupphandlingar

Hur får vi fler företag och offentliga verksamheter att delta i europeiska innovationsupphandlingar (PCP)? Den frågan var rubriken för ett seminarium som Vinnova arrangerade. Att fler förstår fördelarna, att sprida kunskap och ge praktiskt stöd, var några av svaren som kom fram.

Swelife har finansierat ett pilotprojekt, Boost, där syftet har varit att få fler svenska företag att delta i EU:s förkommersiella upphandlingar inom hälsoområdet. Det har gått ut på att handfast informera och stötta företagen i de ofta komplexa ansökningsprocesserna.

Läs mer om satsningen kring förkommersiella upphandlingar.

Nu avslutas Boost och arbetet med innovationsupphandlingarna går vidare, så seminariet var både ett avslut och statusrapport.

Två perspektiv på europeiska innovationsupphandlingar

De europeiska innovationsupphandlingarna PCP kan ses från två perspektiv.

Det ena perspektivet gäller de offentliga aktörer i olika länder som har ett behov av att köpa in en lösning. De går samman i ett konsortium som genomför upphandlingen. Här är det viktigt för Sverige att vara med för att kunna vara med och styra utvecklingen. Under seminariet presenterade de fyra aktuella konsortierna som har svenskt ledarskap eller medverkan. INCAREHEART och TIQUE är inriktade på hjärtsvikt, CAREMATRIX på multisjuka patienter och CRANE på hälsodata.

Konsortierna ska gemensamt komma fram till ett så tydligt beslutsunderlag som möjligt, vilket verkligen kan vara en utmaning eftersom det är offentliga aktörer från olika länder som ska jämkas samman. Tar man TIQUE som exempel finns inköpande parter i Barcelona, Madrid, italienska Avellino – och Storuman i Västerbotten.

– Jämför man södra Lappland med Barcelona inser man snabbt att det är olika förutsättningar, säger Andreas Lundqvist, Glesbygdmedicinskt centrum, Region Västerbotten och engagerad i projektet TIQUE. Tittar man på hur hälso- och sjukvårdssystemen är organiserade är de ganska olika, till exempel var organisationsgränserna går för integrerad vård i de olika länderna.

Boost stöttar företagen

Det andra perspektivet är företagens, de som ska lämna anbud. Det är här det Swelife-finansierade pilotprojektet Boost kommer in. Även här är det viktigt för Sverige att vara aktivt, för det är en unik möjlighet för svenska företag att få en språngbräda ut på den europeiska marknaden, samtidigt som man får ekonomiskt stöd för forskning och utveckling.

europeiska innovationsupphandlingar - marie-louise och nina
Projektledare Marie-Louise Eriksson, Ideon Innovation, och Nina Sellberg, vd Addi medical, kort efter presentationen av projektresultaten.

Marie-Louise Eriksson på Ideon Innovation har varit projektledare för Boost, och hon tipsade om att det finns fler anledningar än att just vinna en upphandling till att vara med i en förkommersiell upphandling. En är just det omfattande arbete som konsortierna måste göra för att ta fram underlag.

– Läs deras utmaning – där har de skrivit ner vilka behov de har i framtiden! Du behöver inte gå ut och göra intervjuer för din marknadsundersökning, för här finns det sammanfattat.

Goda resultat

Boost-projektet har gett resultat. Till de fyra olika konsortierna har det kommit in mellan 16 och 23 anbud (per konsortium). Av dessa har mellan fyra och sju anbud med svenskt deltagande, flera med svenskt lead. När anbuden gåtts igenom så har totalt tio anbud med svenskt deltagande antagits, av totalt 24 stycken, till nästa steg.

Antal inkomna anbud med svenskt deltagande eller lead.
Antal vinnande anbud som gick vidare till fas 1 i innovationsupphandlingen med svenskt deltagande eller lead.

– Vårt mål var att få in fyra företag och det har vi nått med råge, säger Marie-Louise Eriksson.

Addi medical är ett av företagen som använt sig av Boost och sedan gått vidare till nästa steg. Vd Nina Sellberg är nöjd med stödet:

– Hade inte PCP Boost funnits hade vi inte gått i mål. Vi hade nog inte ens försökt. Så för oss som bolag har det varit enormt värdefullt.

Nu avslutas Boost, men kunskapen och metodiken behöver spridas även fortsättningsvis.

– Vi har lagt mycket energi på att prata med innovationskontor och inkubatorer för att de ska förstå hur det fungerar, säger Anders Nilsson, vd på Ideon Innovation. Så det finns nu en medvetenhet om upphandlingarna. Det är en kunskapshöjande effekt som vi uppnått och som vi ska fortsätta bygga på.

– Alla projekt som jobbar med forskning och utveckling går inte hela vägen, men här finns det ett sätt att lära sig väldigt mycket ändå. Det finns mycket bra man kan få ut av det, som omvärldsbevakning, säger Nina Widmark som är utlysningsansvarig för ”Checkar för innovationsupphandling” på Vinnova.

Nina Widmark, Vinnova, presenterade hur Vinnova arbetar med innovationsupphandlingar.

Aktuell utlysning på Vinnova

Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och säkerhet (stänger 4 april)

Mer att läsa

Förkommersiell upphandling i EU

Boost för ökat svenskt företagsengagemang i europeiska innovationsupphandlingsprojekt

TIQUE

CRANE

CAREMATRIX

INCAREHEART

Afori, webbplats om innovation och upphandlingar