Saga Diagnostics: Projekt om analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter

Saga Diagnostics har genomfört två Swelife-finansierade projekt:

  • Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter
  • Kommersialisering av ultrasensitiva metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter

Tänk att snabbt kunna få svar på om man har cancer, hur mycket cancer man har och hur tumörerna förändras – allt ur enkla blodprov. Nu har forskarna i Lundabolaget Saga Diagnostics utvecklat sådana tester, som dessutom är snabbare och upp till 1 000 gånger känsligare än liknande metoder.

Vanliga metoder för cancerdiagnostik är oftast indirekta, tar lång tid och kan kräva en mindre operation för att få vävnadsprov från misstänkta tumörer som sedan ska undersökas i mikroskop, berättar Lao Saal, vd för bolaget Saga och docent vid Lunds universitet.

För all cancer

– Analys av tumör-DNA är däremot en direkt metodik. Det har varit känt ganska länge att tumör-DNA kommer ut i blodcirkulationen, men det är först under de senaste tio åren som det har kommit teknologier så att vi har kunnat börja tänka på att detektera det. Metoderna kommer att kunna användas för all cancer, säger han.

Många forskare försöker nu utveckla sådana analysmetoder. Att kunna använda blodprov ger stora fördelar. Förutom enkel provtagning och snabb analys blir det mycket enklare att över tid följa utvecklingen av cancern och på så vis undvika både över- och underbehandling av patienten. Teknologin ger också mycket information som gör det lättare att välja rätt läkemedel.

Gigantisk marknad

– Det är ett hett forskningsområde. Störst konkurrens finns i USA. Därför tänker vi fokusera på den europeiska marknaden där sådana här tester fortfarande är ganska ovanliga. Marknaden är extremt stor, i storleksordningen 80 miljarder kronor per år i Europa, säger Lao Saal.

Saga Diagnostics analysmetoder är hundra till tusen gånger känsligare än liknande metoder, vilket gör att de även är lämpliga för att ställa tidig diagnos. Metoderna är också mycket snabbare: de tar 2-3 dagar jämfört med konkurrenternas 2-3 veckor, enligt Lao Saal.

– Analyser av tumör-DNA kommer att bli standard inom fem-tio år för de flesta cancerpatienter, lika självklara som blodsockermätning för diabetiker.

Kommersiella kunder

Fokus ligger nu på att validera metoderna med blodprover från patienter med leukemi, bröst- och lungcancer som första cancertyper, samt att marknadsföra testerna. Nästa steg är att ta in mer riskkapital för att anställa fler personer och sätta upp ett laboratorium för att kunna ta emot kommersiella kunder. Redan nu har bolaget forskande kunder.

Varför investera i er?

– Vi har tagit fram analysmetoder som utifrån enkla blodprov kan användas för att ställa cancerdiagnos och är mycket snabbare och känsligare är konkurrenternas.

Nytt jämfört med dagens metoder är att dessa kan användas för tidig diagnos och för enkel uppföljning av cancern så att patienter varken bli över- eller underbehandlade.

– Inom några år kommer denna typ av tester bli standard vid all cancer. I Europa är konkurrensen än så länge liten och marknaden enorm, cirka 80 miljarder SEK per år, säger han.

Intervjun uppdaterad 17-06-25
Text: Elisabet Ottosson

Projektnummer

2015-01222, 2018-03239

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) – våren 2015: 2 000 000 kronor
Projekt för bättre hälsa steg 2 2018: 4 700 000 kronor

Huvudsökande organisation

Saga Diagnostics AB.

Kontakt

Lao Saal
lao.saal@sagadiagnostics.com

Saga Diagnostics hemsida

Fler berättelser
Immunovia: Projekt inom tidig diagnos av bukspottkörtelcancer