Saga Surgical: Stealth needle – smart nål för säkrare biopsier

Saga Surgical utvecklar en metod för att väsentligt minska risken för sepsis (blodförgiftning) vid diagnostisering av prostatacancer genom biopsitagning.

Detta leder först och främst till högre patientsäkerhet men även till kraftigt minskade vårdkostnader och minskat användande av antibiotika.

Metoden kommer att testas på människa, först i en pilotstudie tillsammans med Region Skåne. Nästa steg är att göra en större humanstudie med fler deltagande kliniker från både Sverige och utomlands. Vinnova bidrar med finansiering av pilotstudien och de förberedelser som krävs för att få metoden CE-märkt och därmed godkänd för en större studie.

Projektnummer

2018-00187

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 998 000 kronor.

Huvudsökande organisation

Saga Surgical AB.

Kontakt

Anna Lindström
annalindstrom@sagasurgical.com

Saga Surgicals hemsida

Fler berättelser
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
KI: Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat-sjukdomar