Lunds universitet
Lunds universitet

Lunds uni: Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom

I beteendeförsök kommer vi undersöka effekter av IRL790 jämfört med de andra preparaten och även undersöka om de skulle kunna fördröja eller t.o.m. förhindra utvecklingen av levodopa-inducerad dyskinesi. Vi kommer dessutom använda en helt ny teknologi som nyligen har utvecklats vid Lunds Universitet som gör det möjligt att direkt mäta hjärnans aktivitet i försöksdjur medan de behandlas med olika farmaka. På så vis kommer vi för första gången få en inblick i både sjukdomsprocesserna och verkningsmekanismer för dessa läkemedel.

Projektnummer

2019-01458

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 900 000 kronor

Resultat/Värde

Genom att förbättra den symptomatisk behandlingen av Parkinson kommer det bli möjligt att förbättra livskvalitén för många av de c:a 20 000 personer som lider av sjukdomen i Sverige. Speciellt kommer vår behandling att underlätta för de patienter som har levt länge med sjukdomen. Samhällskostnaden för Parkinsons sjukdom i Sverige uppskattas till c:a 1,7 miljarder/år där merparten är relaterad till omvårdnadskostnader. Att reducera vårdbehovet hos en betydande andel av patienterna skulle därför leda till stora besparingar.

Mål

Projektet syftar till att utveckla en ny behandlingsmetod för att lindra de besvärliga biverkningarna som uppstår i samband med läkemedelsbehandling med levodopa i Parkinsons sjukdom Målet med vårt projekt är att karaktärisera den nyligen utvecklade läkemedelskandidaten IRL790s antidyskinetiska och antipsykotiska egenskaper. I två noggrant designade djurstudier kommer vi direkt jämföra IRL790 med de två bästa existerande läkemedlen (amantadin resp. pimavanserin).

Huvudsökande organisation

Lunds universitet – Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund

Tidsram

juli 2019 – juni 2021

Kontakt

Per Petersson
per.petersson@med.lu.se

Fler berättelser
Phoniro: Intelligent beslutsstöd i hemsjukvård