samverkansutlysning

Samverkansutlysningen öppnar i september

Samverkansutlysning för bättre hälsa är de strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Healths gemensamma utlysning. Nu förbereder vi oss för en ny omgång. För dig som har ett innovativt projekt inom hälsa – sök! I september öppnar vi utlysningen.

Upplägget kommer vara likartat från föregående år, med likartat utlysningsunderlag. Det kommer fortfarande finnas krav på samverkan mellan olika parter från olika sektorer. Tidplanen är ungefär samma.

Bra länkar om Swelifes och Medtech4Healths samverkansutlysning

Hos Vinnova på denna sida (klicka) kommer mer detaljerad information kring datum och kontaktpersoner att publiceras. Obs, själva utlysningsunderlaget publiceras först samma dag som utlysningen öppnar (i mitten av september).

På Swelifes sida Aktuell upplysning kommer vi att samla all information om utlysningen, eventuella seminarier och annan praktisk, löpande info. Så håll koll på den sidan, så missar du inget.

Lusläs också Swelifes utlysningsguide. Här finns svar på frågor som de flesta brukar ha, och bra tips på hur din ansökan blir en succé.

Du kan också hitta mer stöd på Medtech4Health.se.