Saromics Biostructure: An innovative, effective and tolerable epigenetic cancer therapy for orphan cancer indication

Projektets syfte är att avsevärt avancera en preklinisk innovativ epigenetisk terapi mot kliniska studier. I första hand inriktas terapin för behandling av sällsynta cancersjukdomar, men konceptet kommer att testas för andra indikationer i preklinisk fas.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten av projektets resultat är genering av en läkemedelskandidat med verifierad marknadspotential, som är tekniskt mogen för prövning i klinisk fas i den tilltänkta indikationen, och som kan kommersialiseras. Resultatet är ett oralt tillgängligt läkemedel med hög terapeutisk nytta, som kostnadseffektivt kan tas av patienten och ordineras på inom öppenvården för att spara kostnader för vården och samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i arbetspaket med milstolpar. Aktiviteterna syftar till att

  1. stödja kommersialisering (WP1: fördjupa förståelsen av marknadssituationen och demonstrera marknadsmöjligheter för den sällsynta ögonsjukdomen Uveal melanom (UM), säkra IP och finansiering
  2. säkerställa produktens genomförbarhet genom att generera data, visa differentiering mot befintliga konkurrenter (WP2), säkerställa rätt egenskaper när det gäller tillverkning och regulatoriska krav på tekniska aspekter av produkten (WP3) och förbereda projektet för att gå in klinisk fas (WP4).

Projektnummer

2019-05436

Stöd från Swelife

2 838 831 kronor

Huvudsökande organisation

SARomics Biostructures AB

Tidsram

april 2020 – april 2022

Kontakt

Martina Kvist Reimer
martina.kvistreimer@redglead.com

Fler berättelser
Corline: Projekt om förbättrad insulinproduktion och njurtransplantationer