Saromics Biostructure: Domänspecifika BET-inhibitorer som cancerterapi

Syftet med projektet att utveckla en BETi-läkemedelskandidat med differentierad säkerhet och selektivitetsprofil för behandling av Myc-driven cancer.

Patienter som drabbats av metastaserande solida tumörer har oftast en dålig prognos och trots de senaste framstegen med precisions och immunonkologiterapier lider en stor del melanompatienter fortfarande av återfall. Projektet kommer att fokusera på patienter med solida maligna tumörer och resistenta cancerformer med dålig prognos.

Vår lösning kommer att ge flera fördelar för den enskilda patienten, vården och samhället. Vi får möjlighet att behandla resistenta cancerformer med BETi, och med en definierad patientpopulation kommer vi att få en bättre grad av effektivitet och kostnadseffektivitet. Dessutom kommer projektet på lång sikt att bidra till sysselsättningsmöjligheter och FoU-utbildning och träningsmöjligheter i Sverige.

Projektarbetet kommer att utföras i fyra olika arbetspaket. I WP1 kommer en definierad utvecklingsplan att utarbetas, inklusive definition av målproduktprofil (TPP). WP2 kommer att omfatta iterativa “design, make and test” -cykler för att erhålla och identifiera potentiella BETi-kliniska kandidater. Biologisk karakterisering av föreningar in vitro kommer att genomföras i WP3 och in vivo karakterisering kommer att utföras i WP4.

Projektnummer

2018-00223

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017-18: 1 000 000 kr

Huvudsökande organisation

SARomics Biostructures AB.

Kontakt

Björn Walse
bjorn.walse@saromics.com

Saromics hemsida

Fler berättelser
implementering av innovationer
Implementering av innovationer sker inte i projektbubblan