Ccrm nordic

Satsningen på infrastruktur för avancerade terapier är igång

CCRM Nordic, den svenska satsningen på en nationell infrastruktur för att stötta kommersiell utveckling och tillverkning av avancerade terapier (ATMP), har nu rullat igång. Redan i december kommer man få tillgång till sitt första processutvecklingslabb, och rekryteringarna pågår för fullt.

Idén till att skapa ett CCRM Nordic kom från den Vinnova-finansierade innovationsmiljön ATMP 2030 och ATMP Sweden. Här inspirerades man av CCRM – Center for Commercialisation of Regenerative Medicine – som startades 2011 i Toronto, Kanada, som en infrastruktur för utveckling, tillverkning, finansiering och kommersialisering av ATMP. Tanken var att samarbeta med och ta lärdom av kanadensarna, istället för att börja från noll, och kanske halvera uppstartstiden. Det finns även ett CCRM Australia som modellerats efter den kanadensiska förlagan och ambitionen är att på sikt skapa ett globalt nätverk av hubbar som samverkar.

Startskott våren 2023

I våras gav regeringen innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för avancerade terapier tillsammans med näringslivet, och CCRM Nordic kunde starta på riktigt.

Jim Lund. Foto CCRM Nordic.
Jim Lund. Foto CCRM Nordic.

Swelife, tillsammans med Västra Götalandsregionen, finansierar ett projekt som bidrar till själva uppstarten av CCRM Nordic. Vi tog en pratstund med affärsutvecklingsansvarige Jim Lund för att höra hur det går. Jim har arbetat med att förverkliga ett svenskt ATMP-center i flera år.

– Nu ska vi gå från teori till verklighet! CCRM Nordic som bolag startades formellt i april för att vi skulle kunna söka medel från Vinnova. Vi är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket är centralt för den hållbarhetsmodell som vi jobbar med att implementera. 25 maj beviljades det officiellt att vi får stöd från Vinnova med 80 miljoner och lika mycket från industrin, för att komma igång de två första åren. CCRM Nordic är alltså svaret på uppdraget till Vinnova.

En växande organisation

Just nu pågår rekryteringar vilket kommer fortsätta i takt med att CCRM Nordic växer. När en styrelse bildats i maj, kunde en vd rekryteras. Fredrik Westberg började officiellt som vd i juni. När den här artikeln skrivs arbetar redan fem personer i organisationen och ytterligare tre är på väg in.

– Planen är att vi ska bli tio i slutet av året. Sedan kommer vi växa organiskt under de kommande åren och tills dess att vi är i full drift. Då kommer vi ha runt 200 anställda. Det är många som är intresserade av att jobba med cell och genterapi vilket är jättekul. Om man känner att man tillhör den kategorin och vill vara med på vår resa så kan man alltid skicka in ett CV till oss.

Satsningen på infrastruktur för avancerade terapier är igång
Foto: GoCo/Petra Björstad

Nationellt, nordiskt – och göteborgskt

CCRM Nordic är en nationell och nordisk angelägenhet. Den kommer att ha sin fysiska hemvist på GoCo i Mölndal, söder om Göteborg. Den 1 december kommer man att få tillgång till sitt första processutvecklingslabb, och det kommer att ligga i GoCo House.

– Det kommer att vara temporärt för det går inte att bygga ett labb som uppfyller kraven för läkemedelsproduktion på så kort tid. Vi kommer att husera i GoCo House till det stora labbet är färdigbyggt, som är tänkt att vara färdigt i slutet av 2025. Sedan tar det tid att driftsätta labbet så det kan nog öppnas för forskning först hösten 2026.

Nära kontakt med Kanada

Nyligen var CCRM Nordic-gänget på besök i Toronto.

– Det är tredje gången i Toronto för mig, och vi har tidigare pratat med deras samarbetspartners tidigare, men den här gången var det helt CCRM-fokuserat. Vi har sett produktionslabbet och sett hur det är riggat. Vi har också tittat på IT-system, för de har investerat flera miljoner i sitt IT-system, och då är det onödigt att vi gör det. De har hanterat frågor som handlar om hur vi kan samarbeta så bra som möjligt. Det handlar bland annat om ”SOPar” [Standard operating procedure]. Alla SOPar är inte så värdefulla, till exempel hur man städar ett labb, medan andra verkligen är det. Det kan handla om de SOPar som innehåller skyddad information om produktionsprocesser som är något som CCRM investerat mycket i att ta fram.

Kontakten med Kanada är viktig.

– Grunden till att vi över huvud taget heter CCRM är ju att det här bygger på ett etablerat, framgångsrikt koncept som vi ville kopiera. Vi kommer behöva göra vissa anpassningar till våra regelverk och för vad som passar för det svenska ekosystemet. Erbjudandet från Kanada är att vi ska få tio års erfarenhet från dem. De kan ju affärsområdet och har totalt 300 anställda. Rätt person i Sverige måste nu ha kontakt med rätt person i Toronto för att kunskapsöverföringen ska bli så effektiv som möjligt.

Ett samarbete kring CCRM Nordic

Kanada-CCRM har stöttat tillblivelsen av CCRM Nordic hela vägen utan att en krona eller kanadensisk dollar bytt ägare.

– Det här handlar om samarbete, det ska vara en win-win. Men vi förstår att om de tagit fram en process som kanske kostat 100 miljoner, är det orimligt att de ska bara ge det till oss. Då kan man diskutera till exempel en licensavgift.

Det finns tankar om ett globalt CCRM som en juridisk entitet, och då är det bra att Sverige tidigt kan vara med och bidra.

– Vi har diskuterat mycket om hur det kan fungera i praktiken. Samarbete är inte något som kommer gratis utan det är något som man behöver investera tid och resurser i. Vi är oberoende från Toronto och vi är vår egen legala entitet. Michael May [vd CCRM Canada] har en plats i styrelsen – men han är en av sju. Meningen är att de ska hjälpa oss. I stället för att bygga upp något under mer än tio år som de så kan vi kanske bygga upp det på bara sex år.

Satsningen på infrastruktur för avancerade terapier är igång
Foto GoCo/Petra Björstad

Vill samverka med många

Jim Lund poängterar att även om CCRM Nordic kommer att finnas i Mölndal, så är det inte en enbart västkustsk angelägenhet, utan nationell och nordisk.

– Vi vill samverka med många. Vi vill jobba nära akademin, sjukvården, och vi kommer att jobba nära de andra satsningarna, till exempel ATMP Sweden, ATMP 2030 och CAMP. I regeringsuppdraget står det uttryckligen att vi ska vara ett nationellt innovationskluster för hela Sverige.

Exakt hur samarbeten med andra infrastrukturer som Testa center och NorthX ska se ut är något man får arbeta fram tillsammans. Det förs en dialog med närliggande OligoNova, som för övrigt också kom igång med hjälp av ett startprojekt finansierat av Swelife.

– Den finansiering vi fick från Swelife var otroligt viktig där vi var då, vi behövde starta upp bolaget – fast då visste vi inte att vi behövde göra det så snabbt – och var i behov av resurser för det. Bidraget från Swelife var kanske litet [2 850 000 kronor] om man jämför med på 160 miljoner, men det var otroligt betydelsefullt. Frågan är om det hade gått att få ihop det hela så bra och så snabbt – det är jag tveksam till. Man kan dra en parallell till Oligonova – man behöver resurser för att kunna växla upp.

Full fart framåt

Så arbetet med CCRM Nordic går vidare i full fart. Jag frågar Jim Lund om hur det är, är det roligt?

– Det är jättekul. Har man jobbat med det i flera år är det fantastiskt att sätta igång. Men att börja från scratch kan vara jobbigt! Vi måste fixa försäkring, rekrytera folk – det är sådant som tar tid. Men nu har vi börjat få in fler folk och det känns att det kommer att bli bra. Mål och vision är något vi har jobbat med senaste veckorna.

Han visar en idéskiss över hur CCRM Nordic kan se ut om några år. Hela GoCo-området byggs ut i hög takt, och ATMP-satsningen kommer att vara en självklar och stor del av det.

– Vi ska vara en serviceorganisation och sälja tjänster, för vi är inte ett labb eller forskningsinstitut. Vi måste göra nytta och skapa värde.

FAKTA CCRM Nordic

CCRM Nordic är en nationell infrastruktur för utveckling, tillverkning och kommersialisering av ATMP. Infrastrukturen kommer att vara tillgänglig för intressenter från akademi, industri och hälso- och sjukvårdssektorn. Initiativet har starkt stöd från industrin med stora svenska ATMP-organisationer som AstraZeneca, BICO, CombiGene, Cytiva, Getinge, Takara Bio Europe och Verigraft, samt lokala innovationsaktörer som GoCo Health Innovation City och GU Ventures. Som värd kommer GoCo att bygga en specialbyggd anläggning som förväntas vara i drift 2026. CCRM Nordic kommer att tillhandahålla tillfälliga kontor och labb fram till dess.

CCRM Nordics hemsida

Om Swelifes förberedelseprojekt CCRM