siish

Siish – snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård

Siish-projektet verkar för snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård.

I de regionala ekosystemen för innovation och forskning inom life science är universitetssjukhus, regionernas innovationsstödjande verksamheter, inkubatorer, innovationskontor och lärosäten viktiga komponenter. Oavsett om innovativa idéer har sitt ursprung från behov inom sjukvården, patienters behov, akademiska forskare eller entreprenörer, är samspelet mellan dessa aktörer avgörande. I flera delar av landet har långsiktiga satsningar genomförts för att stärka de regionala förutsättningarna för framgångsrikt innovationsarbete. Detta har gett goda resultat. Dock syns fortfarande utmaningar och stora skillnader mellan olika delar av landet.

I en omfattande förstudie till Siish, där landets sju regionala innovationsekosystem samlades, har sex övergripande behovs- och utvecklingsområden identifierats. Dessa kommer arbetet i projektet att fokusera på, med avsikt att skapa synliga förbättringar.


Senaste nytt från Siish

Tidigare artiklar:

external link 24 oktober 2023: Projektledare Ann Lindgård och processledare Kristian Wirsén svarar på frågor.

external link 24 oktober: Uppsala. Kommunikation kan lösa flera utmaningar.

external link Oktober 2023: Siish peer review nummer fyra, i Uppsala, är avklarad. Och projektets processledare och peer review-expert Kristian Wirsén är nöjd!

external link 13 oktober 2023: Västra Götalandsregionen. ”En extremt lärorik dag!”

external link 6 oktober 2023: Snitts årskonferens: ”Många står inför de utmaningar som Siish arbetar för att lösa”

external link 29 september 2023: Stockholm. Alireza Malakuti: ”Nyckeln är att driva förbättrings-arbete inifrån verksamheterna”

Kristian Wirsén
Siish ger Sverige en superkraft … Processledare Kristian Wirsén efter en lyckad peer review i Uppsala.

external link September 2023: Siish styrgrupp

external link 22 september: Skåne. Startskottet har gått!

external link September 2023: Inför peer review-turnén

external link September 2023: Behovsområden

external link 24 augusti 2023: ”Vi har inte råd att blunda för behovet av innovation i vården”

external link 20 juni 2023: Hillevi Englund, Uppsala universitet Innovation, och Kristian Wirsén, Nova Affärsutveckling, berättar om det unika arbetet med peer review-processen i Siish.

external link 9 juni 2023: Ann Lindgård, projektledare för Siish, berättar om styrkan och utmaningarna

external link Maj 2023: Kartläggning av projekt

external link Mars 2023: Siish verkar för att avsevärt förkorta tiden för implementering av innovationer i hälso- och sjukvården. Vad betyder det i praktiken?


external link Följ gärna Siish på LinkedIn för senaste nytt.


Målet med Siish

Siish en robot. Foto av Alex Knight
Photo by Marc Sendra Martorell on Unsplash

Målet är att främja och sprida de framgångsfaktorer som noterats i förstudien, att övervinna påvisade hinder samt skapa större samverkan och ett mer enhetligt arbetssätt i implementeringen av innovationer, genom att:

  • Effektivisera utvecklingen av innovationer i värdekedjan från behov och tidiga idéer till införande.
  • Fördjupa förståelsen samt identifiera och vidareutveckla framgångsrika sätt att sprida och implementera innovationer brett, i hela landet.
  • Konkretisera, utveckla och sprida gemensamma best practice-metoder för att mäta effekten av innovation.

Projektnummer

2022-00152, 2022-02929

Stöd från Swelife

297 000 kronor har använts för projektets förstudie.

Swelife har beviljat huvudprojektet 4 982 690 kr för år 2023. 5 104 800 kr respektive 3 321 500 kr är reserverade för år 2024 och 2025.

Därtill kommer medfinansiering från medverkande parter under alla åren.

Huvudsökande organisation

Västra Götalandsregionen – Innovationsplattformen (VGR)

Tidsram

Förprojekt: februari-juni 2022, huvudprojekt: december 2022-december 2025

Kontakt

Projektets e-postadress: siish@swelife.se

Projektledare: Ann Lindgård, Västra Götalandsregionen
ann.lindgard@vgregion.se

Lina Strand Backman, Västra Götalandsregionen
lina.strand.backman@vgregion.se