SUS: Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt

Hjärtattacker och stroke, de vanligaste orsakerna till för tidig död och sjuklighet i hela världen, orsakas oftast av att aterosklerotiska plack med en speciell lipidrik och inflammerad, sk instabila plack brister.

I den kliniska vardagen saknar vi en metod att upptäcka patienter med dessa plack innan de drabbas av symtom. Genom tidig diagnos kan åtgärder sättas in för att förebygga stroke och hjärtattacker.

Vi har nyligen utvecklat en ultraljudsmetod baserad på Center Frequency Shift (CFS) som kan användas för att utvärdera mänskliga aterosklerotiska plack sammansättning.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer nu att vidareutveckla och implementera metoden för karaktärisering av vävnadsmikrostruktur och detektion av instabila plack. Vår metod är icke-invasiv, kan användas vart som helst, är billig, snabb och strålnings- och kontrastfri.

Metoden kommer att kunna användas för

  1. screening
  2. förbättrad risksstratifiering
  3. indikation för behandling
  4. ge läkemedelsföretag ett verktyg för en mer exakt utvärdering av mediciner.

Planerat upplägg och genomförande

Vi avser nu att slutföra den tekniska utvecklingen, utveckla en affärsplan, utvärdera det regulatoriska ramverket samt utvärdera lösningen kliniskt innan slutlig implementering.

Projektnummer

2019-05520

Stöd från Swelife

Utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 1 676 000 kronor

Huvudsökande organisation

Skånes universitetssjukhus, SUS

Tidsram

Maj 2020 – maj 2022

Kontakt

Isabel Goncalves
Isabel.Goncalves@med.lu.se

Fler berättelser
covid-19 säkra tester
Säkra tester en viktig del i kampen mot covid-19