Karolinska sjukhuset foto Carin Stenström

KS: Smart strumpa för integrerad kontroll av blodflöde och prevention av blodpropp

Syfte och mål

Syftet med detta Vinnova-finansierade projekt är att bemöta det globalt växande problemet med ökad inaktivitet och de associerade stora medicinska och ekonomiska problem detta medför i form av sämre blodflöde och ökad risk för blodproppar. Målet är är att utveckla en prototyp av en “smart” strumpa som kan upptäcka längre perioder av muskelinaktivitet och baserat på denna information automatiskt kan påbörja en blodflödes-ökande behandling vilket minskar risken för blodpropp. Långsiktigt mål är att uppnå full mobilitet och därigenom följsamhet till behandlingen.

Förväntade effekter och resultat

De långsiktiga effekter som kan förväntas om den smarta strumpan implementeras i sjukvård och hemvård innefattar medicinska vinningar för enskilda patienter i form av bättre prevention, detektion och behandling av venösa blodproppar, vilket i sin tur också förväntas resultera i stora hälsoekonomiska vinster för samhället. Den smarta strumpan avses också vara tvättbar/återanvändbar (CleanTech) och dessutom relativt billig i produktion, vilket kommer göra att strumpan kommer att ha en positiv effekt dels för miljön, men även avseende en jämlik vård mellan rika och fattiga.

Planerat upplägg och genomförande

Detta Vinnova-finansierade projektet är upplagt som ett samarbete mellan 4 parter med expertis inom olika relevanta utvecklingsfält; sjukvård (Karolinska Sjukhuset, KS), elektronik (Kungliga Tekniska Högskolan), textil (Textilhögskolan Borås) samt industri (Bola AB). KS koordinerar arbetet genom att ta fram behovsanalyser och instruktioner för de andra parternas fokuserade utvecklingsarbete. KS testar och utvärderar även de olika prototyper som projektet genererar. Genomförandet sker med hjälp av kontinuerliga online-baserade utvecklingsmöten.

Projektnummer

2019-05479

Stöd från Swelife

2 441 555 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset – Ortopedkliniken (KS)

Tidsram

maj 2020 – april 2022

Kontakt

Paul Ackermann
Paul.Ackermann@sll.se

Fler berättelser
barn skriver Syntetiska data
Syntetiska data förutspår framtiden