Piotrode: Störningsfritt EKG med ny elektrodteknik

Projektet startar med att utifrån några identifierade tekniska lösningar välja ut den mest fördelaktiga varianten för att producera prototyper av elektroder och kablage. Steg 2 blir att genomföra en teknisk validering på friska försökspersoner i syfte att påvisa skillnader i signalkvalitet jämfört med dagens teknologi. Det slutliga steget i detta projekt är att färdigställa produktionsdesign samt att ta börja ta fram nödvändiga produktionsverktyg.

Resultat/Värde

Från projektet förväntar vi oss att se en signifikant skillnad i kvaliteten på EKG-signalen från vår tekniska lösning jämfört med dagens teknologi under normal s.k. Holter-undersökning. Vi förväntar oss också att vi ska kunna välja slutgiltig teknisk lösning för de elektroder och kablage vi avser att kommersialisera inom ett flertal olika EKG-segment.

Mål

Syftet med vårt projekt är att utveckla vår teknik för EKG utan rörelsestörningar. Målsättningen är att ha genomfört en första teknisk validering på friska försökspersoner samt att kunna starta kommersialiseringen av de första produkterna baserat på vår teknik.

Projektnummer

2019-01528

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 1 037 750 kronor

Huvudsökande organisation

Piotrode Medical

Tidsram

juni 2019 – juni 2020

Kontakt

Krister Sjöberg
krister.sjoberg@piotrode.com

Fler berättelser
effektivare utveckling av innovationer - en bild på start
”Systemet ska vara som en barbapappa”