provrör
Photo by Louis Reed on Unsplash

Strategisk plan för införande av test av antikroppar mot biologiska läkemedel i rutinsjukvård

Projektets mål är att etablera en ny rutin i sjukvården för att upptäcka de fall då patienter utvecklar anti-läkemedels antikroppar som gör att immunsystemet reagerar mot deras läkemedel.

Genom en kontinuerlig uppföljning med tester för läkemedelsnivåer och ADA kan man säkra att patienter får en behandling med önskad effekt. Den nya rutinen har en klar potential att förbättra och effektivisera vården för patientgruppen och skapa både effektivare och säkrare behandlingsrutiner.

Projektnummer

2017-04936, 2017-05285

Stöd från Swelife

2 085 032 kronor

600 000 kronor i ett förprojekt.

Huvudsökande organisation

Karolinska institutet

Projektparter

Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, läkemedels- och diagnostikbolag

Tidsram

December 2017 – december 2021

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.

Se även innovationsprojekt

Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer