Strategiskt arbete med AI för life science

Det här projektet kompletterade Sweper genom att se ett tänkbart samspel mellan AI-teknik – som machine learning – och systematiska hälsodata. 

Underlaget kommer att användas inom Swelife, men kommer att vara allmänt tillgängligt och kan därmed utgöra underlag för diskussioner kring strategiska satsningar inom AI-området med fokus på hälsa.

Projektnummer

Programkoordinering 2018-2020, Dnr 2017-05487

Kontakt

Marcus Österberg
marcus.osterberg@swelife.se