SUS: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Ungefär hälften av alla som får prostatan bortopererad blir impotenta av ingreppet.
– Vi är på väg att hitta ett sätt att hjälpa nerverna att växa ihop igen. Med nanotrådar kan vi både styra och stimulera nervtillväxten och ge patienten livskvaliteten tillbaka igen, säger urologiläkaren Bengt Uvelius.

– När prostatakörteln tas bort följer oftast de nerver som gör att vi kan få erektion med. Resultaten är desamma oavsett man utför öppen eller titthålskirurgi. Inte heller den robotassisterade kirurgin har lett till några bättre resultat i det här avseendet. Det är ett stort trauma för dem som drabbas, säger Bengt Uvelius.

De nervändar som finns kvar ovanför skadan efter operationen försöker självmant växa ihop med nerverna i penis. Men de  har väldigt svårt att hitta rätt.

– Nerverna till organen i bäckenbotten har en helt annan struktur än de i till exempel armar och händer. De är utspridda över större ytor och alldeles för små för att kunna sys ihop.

Växer längs nanofibrer

Nerverna i bäckenbotten behöver hjälp på traven för att hitta rätt när de regenererar sig och det är en sådan lösning Bengt Uvelius och hans team nu är nära:

– Vi använder oss av nanofibrer, lika små som nerverna själva. De förses med tillväxtfaktorer och ”klistras” mellan nervändarna ovanför och nedanför skadan, där de fungerar som en guide för återväxten. Nerver gillar att växa längs strukturer, förklarar Bengt Uvelius.

Framgångar i djur

Forskning och utveckling sker i nära samarbete med företaget Cellevate, som tillverkar nanopatcharna. En del resultat återstår att visa, men teamet har börjat se framgångar i sina djurmodeller, där man än så länge kunnat överbrygga nervskador till urinblåsan.

– Det är en annan bäckenbottennervskada, men det rör sig om samma nerver som kommer från samma ställe.

Hög risk – enorm potential

– Det här är idag ett högriskprojekt, men på några års sikt tror jag att vi antingen står med en färdig produkt själva, eller har ingått samarbete med en stor partner.

Är projektet framgångsrikt öppnar sig en mycket stor marknad:

– Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män. En av sju män kommer under sin livstid diagnosticeras med prostatacancer, och det utförs globalt hundratusentals operationer varje år.Alla som opereras skulle kunna få nanopatchen i förebyggande syfte.

Varför investera i er?

– Vi har en revolutionerande lösning på ett väldigt stort globalt problem; den enorma försämring av livskvaliteten som impotens och inkontinens innebär för miljoner män som opereras för prostatacancer.

Uppdaterad: 2018-09-13
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01416

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 201 350 kronor

Huvudsökande organisation

Skånes universitetssjukhus / Region Skåne

Kontakt

Bengt Uvelius
Bengt.uvelius@skane.se

Fler berättelser
Lipum: Validering av möjligt biologiskt läkemedel