eupati

Svensk översättning av EUPATI:s (European Patients’ Academy) verktygslåda

Det europeiska patientdrivna initiativet EUPATI (European Patients’ Academy) syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang i utvecklingen av nya behandlingar.

Genom att översätta innehållet i EUPATI:s Educational Toolbox & Internet Library till svenska kan fler svenska patienter få kunskap om och tillgång till materialet. Det ökar deras kunskaper om läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling och ger därmed svenska patientföreträdare bättre förutsättningar att representera i exempelvis myndighetssammanhang, samverkansprojekt och offentlig debatt. Ökad kunskap kring forskning stärker också möjligheterna för svenska patienter att medverka i kliniska studier. Swelife finansierar översättningen till svenska.

Projektnummer

2017-05283

Stöd från Swelife

712 961 kronor

Projektparter

HSO i Jönköpings län, LIF och Kliniska Studier i Sverige

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.