barn som ritar Grand Challenge

Sveriges första Grand Challenge fokuserar på prevention av barnfetma

Genom Grand Challenge Prevent Childhood Obesity bjuds företag, organisationer eller grupper av individer in att som team ta sig an samhällsutmaningen barnfetma. Målet är att hitta nya innovativa lösningar som förebygger barnfetma och ger alla en jämlik hälsostart i livet. De team som väljs ut får sedan stöd att utveckla sina idéer hela vägen till färdiga koncept som kan skalas upp och marknadsintroduceras.

Grand Challenge är en typ av innovationstävling som tidigare inte genomförts i Sverige. Konceptet handlar om att mobilisera en bredd av aktörer att generera olika typer av lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Under 2020 har allt förarbete gjorts och den 17 december öppnades anmälan till det Hackaton som under mars samarrangeras med SAS Global Hackathon. Anmälan är öppen fram till den 19 februari och intresset har varit stort.

Stort intresse

– Vi har framför allt riktat in oss mot innovatörer, antingen den lilla start-upen eller den lite större scale-upen, men vi vänder oss också till mer kommersiellt drivna konsultfirmor och tjänsteutvecklare av global karaktär. Vi blir även glada om vi får hyrbridlag med till exempel studenter, säger Anders Hjalmarsson Jordanius, enhetschef för sektionen för Digital Innovation vid RISE Mobilitet och System som leder arbetspaketet Grand Challenge.

Utveckling av idéer

Under Hackathon-månaden får teamen utveckla sina idéer till demonstrerbara koncept. Till hjälp får de tillgång till avancerade analysverktyg, samverkansmiljö, digitala möten samt kunskap och data om barnfetma och förebyggande hälsoarbete.

Koncepten kommer sedan rankas genom en kriteriebaserad utvärdering och vinnarna presenteras vid en final i april. Urvalet baseras på vilka koncept som bedöms ha störst potential att skapa effekt mot visionen noll barnfetma vid skolstart 2030.

– Men det är viktigt att lyfta fram att det är möjligt att delta i fas 2 och 3, även om man inte med i fas 1. Men då ställs det högre krav på att ha en mogen idé och att man kan visa att man är redo att accelerera från koncept till prototyp i fas 2 och från prototyp till färdig produkt i fas 3, säger Anders Hjalmarsson Jordanius.

Labb- och testmiljö

Den andra fasen, som pågår från maj till december 2021, utgörs av en labb- och testmiljö. Under den här perioden utmanas teamen att utveckla sina koncept till testbara lösningar. Till hjälp får lagen tillgång till ytterligare data och byggstenar, och möjlighet att testa sin lösning i verksamhetsnära miljöer, vilket till exempel kommer vara kommunal verksamhet eller i regioner.

– Som arrangörer står vi inför spännande utmaningar kring hur vi ska hantera och facilitera processen. Teamens uthållighet kommer att testas när de ska hitta svar på hur idéen ska finansieras, och titta på vilka hinder och barriärer som uppstår när man går från idé till ett färdigt koncept att lansera, säger Anders Hjalmarsson Jordanius.

Den tredje fasen, som kommer att pågå under hela 2022, handlar om att skala upp lösningarna och arbeta mot en marknadsintroduktion. Inför den här fasen görs ännu ett urval utifrån potential och förväntad effekt, och de team som väljs ut kommer få ytterligare stöd i processen att nå fram till en färdig produkt.

– Vi ser framför oss att det både kommer att vara lösningar som är av digital tjänstetyp, hybrider mellan något fysiskt och något digitaliserat, och lösningar som är av mer fysisk karaktär, säger Anders Hjalmarsson Jordanius.

Relaterade länkar

Fler berättelser
Xintela: Stamcellsterapi av covid-19-relaterad ARDS