Swedish AI Precision Pathology

Swedish AI Precision Pathology (Swaipp)

Nya AI-baserade diagnostiska lösningar baserad på bildanalys inom patologi. Karolinska Institutet är koordinator för innovationsmiljön där flera regioner och bolag samt en patientorganisation ingår.

Projektnummer

2021-02668

Stöd från Swelife och Vinnova

15 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska Institutet – Karolinska Institutet Inst f medicinsk epidemiologi

Tidsram

oktober 2021 – mars 2024

Kontakt

Mattias Rantalainen

mattias.rantalainen@ki.se

Swaipps hemsida


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.