dna

Swelife ATMP

Projektet Swelife ATMP (Konkurrenskraft cell- och genterapi) ska förse svensk vård, akademi och industri med den kompetens som behövs för att lyckas internationellt.

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Cell- och genterapier kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.

Slutrapport

Slutrapport Swelife ATMP

Leveranser

Aktuell information och leveranser hittar du på projektets hemsida

Processkarta

Swelifes satsning inom cellterapi har bland annat resulterat i en processkarta för avancerade terapiläkemedel. Den generiska processkartan beskriver utveckling av en ATMP från preklinik till klinik och är tänkt att fungera som ett stöd för de som arbetar med området.

Generisk processkarta (pdf)

Case: Skelleftesjukan

Implementering av avancerade terapier och innovativa läkemedel i svensk hälso- och sjukvård. Vad vi kan lära oss av införandet av nya terapier för Skelleftesjukan (pdf)

Projektnummer

2017-02453

Tidsram

2017–2020.

Stöd från Swelife

1 miljon kronor det första året och möjlighet till ytterligare 13 miljoner kronor fram till och med 2020.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.