Swelife första halvåret 2021

Swelife första halvåret 2021

Vad gjorde Swelife första halvåret 2021? Jo, det ska vi berätta!

I vår halvårsrapport berättar vi bland annat om projekt som avslutats under våren, exempelvis det framgångsrika Sjukvårdsintegrerad biobankning. Flera nya projekt har startat, både strategiska projekt och de som får medel i vår utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa. Sedan har vi gjort en massa annat – allt står i rapporten.

Läs halvårsrapporten 2021 här.