Bilden är tagen på Testa Center vid ett Injection-möte där januari 2020.
Bilden är tagen på Testa Center vid ett Injection-möte där januari 2020.

Swelife Injection

Swelife Injection syftar till att bidra till en stärkt och hållbar nationell samverkansplattform för innovationssystemet inom life science.

Målet är att testa en ny modell för att stärka upp våra projekt, som bygger på nationell kraftsamling från life science aktörer inom inkubatorer, science parks och innovationskontor. Tillsammans erbjuder de projekten, som erhållit finansiering från Swelife öppna utlysningar 2019 och 2020, nätverk och kompetensförstärkning genom coachningsinsatser.

Bättre rustade projekt bidrar till projektens hållbarhet och därmed även möjligheten för hälso- och sjukvården att fått tillgång till innovationerna.

Projektet innehåller bland annat följande insatser:

  • Affärsutvecklingsstöd under projektets gång för ökad förmåga att ta sig vidare (finansiering) efter avslutat Swelife projekt.
  • Utökad samverkan mellan innovationsstödsaktörer i en samcoachningslogik.
  • Att genom denna kanal införa och tydliggöra begreppet patientmedverkan.

Detta projekt bygger helt på nationell samverkan mellan olika innovationsstödjande aktörer som är selekterade utifrån deras specifika kompetens inom life science-området och att de kompletterar varandra kunskapsmässigt. Samcoachning på detta sätt är nytt för systemet och skapar värde för både de projekt som blir coachade samt för innovationsstödet.

Projektet är en vidareutveckling av Swelifes Hands-on modell.

Projektnummer

2019-05202

Stöd från Vinnova

2 837 540 kronor

Projektparter

LU Innovation, Sahlgrenska Science Park, LiU Holding/LiU, STING, KI Innovations, Uppsala BIO, Umeå Biotech Incubator

Tidsram

Projektstart: oktober 2019. Projektslut: december 2022.

Kontakt

Åsa Wallin
asa.wallin@swelife.se