glob
Globe on blue background as globalization concept

Swelife International

Swelife International arbetar faciliterande. Flera aktörer gör sedan flera år stora strategiska satsningar inom Life science-kontorets prioriterade områden: att göra digitala hälso- och vårddata tillgänglig och att öka möjligheterna för utveckling av precisionsmedicin. Aktören Vinnova utvecklar och förvaltar ett antal program som ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenkraft inom de områdena, där ett exempel är Swelife. Dessa satsningar behöver ökat stöd för internationaliseringsaktiviteter, utöver en sammanhängande värdekedja från forskning till innovation.

Swelife International innehåller aktiviteter som ska facilitera

 • internationell närvaro
 • samarbete
 • inflytande för dessa strategiska satsningar.

Swelife international stöttar

 • Swelifes programkontor och portfölj
 • Vinnovas internationaliseringsarbete
 • Life science-kontorets kommande strategi.

Arbetet omfattar H2020 och efterföljande ramprogram Horizon Europe och andra samarbetsmöjligheter inom europeiska och icke-europeiska internationella forsknings- och innovations (F&I)-program. Det ska löpande stämmas av och synkroniseras med andra relevanta grupperingar, och det ska komplettera och dra nytta av befintliga aktörer och nätverk i genomförandet.

Resultat/Värde

Värde som levereras i projektet:

 • Projektet stärker satsningar av strategisk betydelse för Sverige, i linje med den kommande life science-strategin
 • Projektet bidrar till att svenska satsningar identifierar relevanta internationella samarbetspartners som kan möjliggöra spridning internationellt
 • Projektet ökar förståelsen för hur internationella F&I-program fungerar, en kunskap som ska spridas i aktörers nationella nätverk och därmed ytterligare sänka tröskeln för svenska aktörer att delta i internationella samarbeten och gör det möjligt att ta del av internationella nyckelkunskaper och -teknologier
 • Projektet gör svensk innovationskraft mer synlig internationellt vilket i slutändan ökar internationellt intresse för svenska innovationer
 • Projektet integrerar den kunskap som genererats i tidigare internationaliseringsprojekt i ”påverkansplattformen” i Swelifes arbete

Genom Swelife Internationals satsning Internationell uppväxling har följande projekt fått stöd för att söka EU-medel:

Dessa projekt bygger på tidigare Swelife-projekt.

Tidigare internationaliseringsprojekt

Projektnummer

2019-04401

Stöd från Swelife

1 867 000 kr

Huvudsökande organisation

Swelife

Tidsram

2019-02-01 till 2021-12-31

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.