rosa prisma

”Swelife minskar fragmenteringen och bidrar till förnyelse av svensk life science”

Nu publiceras den oberoende utvärderingen av Swelife, som gjorts på uppdrag av programmets finansiärer. Utvärderingen visar bland annat att Swelife bidrar till koordinering, kraftsamling och samverkan inom life science-sektorn.

Swelife är ett av Sveriges sjutton strategiska innovationsprogram. Programmet arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

Swelife arbetar på flera sätt för att lyckas med programmets målsättningar. Dels stöttar programmet innovationsprojekt inom life science så att de på sikt kan bli framgångsrika företag. Dels koordinerar Swelife strategiska, nationella projekt, där de flesta syftar till genomgripande förändringar på systemnivå för bättre hälsa i Sverige.

Den utvärdering som nu presenteras har bland annat kommit fram till att Swelife:

  • bidrar till koordinering och samverkan inom life science-sektorn
  • bidrar till kraftsamling, minskad fragmentering och att life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt
  • har god förmåga att identifiera nyckelområden
  • på ett förtjänstfullt sätt identifierat viktiga utvecklingsområden för life science-sektorn och initierat insatser och aktiviteter inom dessa
  • bidrar med mervärden för life science-sektorn genom sina strategiska projekt och innovationsprojekt
  • har ett programkontor som uppskattas för dess flexibilitet, lyhördhet och öppenhet, och att programmet därigenom snabbt anpassar sig till omvärldsförändringar och initierar nya insatsområden när behov av det finns.

– Utvärderingen har gett oss många viktiga insikter och bra inspel till hur vi ska vidareutveckla Swelife och vår verksamhet, säger Eva Sjökvist Saers, ordförande för Swelife. Under Swelifes första sex år har mycket hänt inom svensk life science, där olika aktörer verkar i ett ekosystem där alla delar är beroende av varandra men också stärker varandra. Sedan ett år tillbaka har Sverige dessutom en nationell life science-strategi, där vi alla kan bidra till ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt life science. Det gläder mig också att Swelifes programkontor uppmärksammats och uppskattas mycket för dess kompetens, engagemang och tillgång till värdefulla nätverk.

Utvärderingen har också kommit med ett antal rekommendationer till Swelife. Programmet behöver arbeta vidare med att få en tydligare inriktning så att det kan göra mer pricksäkra prioriteringar. Utvärderingen föreslår att Swelife därför ska ta fram en ny, tydligare agenda, skarpare mål och en bättre uppföljningsprocess. Dessutom ska Swelife arbeta vidare med att definiera sin roll och position gentemot andra aktörer i innovationssystemet. På så sätt ökar effektiviteten i programmet och insatserna blir mer långsiktigt hållbara.

– Jag är stolt och glad över att ha så fantastiska kollegor i programkontoret och en så kompetent och engagerad styrelse, vilket är anledningen till att vi har levererat så bra hittills, säger programchef Peter Nordström. Vi tar nu till oss de rekommendationer som utvärderingen lyfter fram så att vi kan vässa våra insatser ytterligare och därigenom bidra ännu mer kraftfullt till life science-Sverige.

Om utvärderingen

De strategiska innovationsprogrammen har en löptid på 10–12 år, med en utvärdering var tredje år. Swelife startade 2014 och är därmed inne på sitt sjätte år. Under 2020 har programmet blivit utvärderat av extern part, som arbetar på uppdrag av finansiärerna. Sveriges strategiska innovationsprogram finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs utvärderingen här