Swelife bidrar

Swelife vill se gemensamma krafttag inom 5 framgångsfaktorer för systemomställning inom life science

Swelife, det nationella, strategiska innovationsprogrammet för hälsa och life science, startade i maj 2014. Mycket har hänt under dessa år, men det står tydligt att det behövs en systemomställning inom både prevention och precision för att Sverige ska kunna möta de utmaningar som sektorn står inför. Swelife lyfter fram fem framgångsfaktorer som vi anser nödvändiga för att omställningen ska kunna ske.

– Det är fem framgångsfaktorer som Sverige behöver arbeta med, säger Swelifes programchef Peter Nordström. Vi vill med den här rapporten visa att det faktiskt går att arbeta tillsammans för en stark life science-sektor och gemensamt bidra till en systemomställning. Samordning är helt nödvändig för att göra detta möjligt.

– En av de faktorer vi tar upp är att det behövs ett hållbart system för infrastrukturer, säger Eva Sjökvist Saers, Swelifes styrelseordförande. I dag drivs alltför många initiativ i form av utvecklingsprojekt, fast de egentligen skulle ha en långsiktig finansiering. Det saknas alltför ofta planer för finansiering för permanent drift och förvaltning. Det här är något vi skulle kunna komma åt genom en nationell samordning, och det är en av anledningarna till att vi menar att det är så viktigt med ett permanent, nationellt life science-kontor med tillräckliga resurser i form av kompetens och finansiering för att leda arbetet.

De fem framgångsfaktorerna för systemomställning är:

  • Ett hållbart system för infrastrukturer
  • Nationell koordinering av hälsodata
  • Ett tydligt innovationsledarskap
  • Säkerställd kompetensförsörjning
  • Nationell samordning av life science

Läs rapporten Sverige bidrar till ett starkt life science-Sverige här

Swelife bidrar till ett starkt life science-Sverige (pdf)


Mer att läsa

Swelifes rapporter

Swelifes agenda