man skriver en ansökan all right legal

Swelifes All Right Legal Support

Swelifes All Right Legal Support är juridiska dokument och mallar för forskare som vill inleda affärssamarbete.

Ett lyckat innovationsprojekt inom life science är ofta ett resultat av samarbete mellan forskare, entreprenörer och andra experter. Många forskare och akademiker upplever dock att det är svårt att ta steget in i ett affärssamarbete.

Här finner du en uppsättning dokument och mallar tänkta som verktyg för den som initierar ett nytt affärssamarbete. Syftet är att stimulera och underlätta diskussioner och samarbete mellan potentiella partners.

Dokumenten täcker några av de mest grundläggande aspekterna av att inleda affärssamarbeten med potentiella partners. De innehåller både juridisk rådgivning och mallar för överenskommelser.

Mallar och dokument All Right Legal Support

Dokumenten är skrivna på engelska och inkluderar följande:

Introducing Swelife All right (pdf)

Bilagor:

  1. Example of Non-Confidential Presentations (pdf)
  2. Forms of Protection (pdf)
  3. Due Diligence (pdf)
  4. Common Types of Contracts (pdf)
  5. Non-Disclosure Agreement, mutual (word)
  6. Non-Disclosure Agreement, unilateral (word)
  7. Material Transfer Agreement (word)
  8. Template Project Agreement (word)
  9. Appendix to Project Agreement (pdf)

Dokumenten är framtagna som ett led i Swelifes arbete för att underlätta samarbete mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården, för att öka takten inom innovationsarbetet i life science-sektorn.

Obs, dokumenten är inte tillgänglighetsanpassade.

Kontakt

Thomas Gunnarsson, portföljansvarig Swelife
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 72 531 38 46


Photo by Cytonn Photography on Unsplash