vägledning för hälsodata bild på ett hjärta i en datorgrid

Swelifes vägledning för hälsodata best practice vid införande

Vägledningen finns på:

halsodata.se

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att, i första hand baserat på arbete tillsammans med 1-3 av Swelifes projekt, utveckla en konkret vägledning för hälsodata och utifrån denna vägledning stödja dessa projekt specifikt men i tillämpliga delar också innovation generellt. Hälsodatavägledningen ska beskriva ekosystemet av befintliga tekniska lösningar, pågående arbete med juridik och teknik samt beskrivning av befintliga stödfunktioner för projekten. Eventuella särskilda behov av författningsstöd kommer att beskrivas. Målet är att stödja projekten att komma framåt i dessa frågor.

Förväntade effekter och resultat

Att berörda Swelife-projekt får nytta av frågor som redan är lösta och kan få belyst de frågor som inte är lösta. På sikt att Swelife-projekten kan utforma önskade lösningar för hantering av hälsodata, att dessa hälsodata kan användas för individens delaktighet (primäranvändning) och att sekundäranvändning av övriga aktörer kan ske, t.ex. kvalitetssäkring, statistik, forskning eller annan systematisk uppföljning av hälsoeffekter.

Planerat upplägg och genomförande

Fortlöpande kontakt med 1-3 Swelife-projekt för att kartlägga behov och lösningar av hälsodata. Avstämningar med Vinnova och Vetenskapsrådet kring behov, lösningar, befintliga vägledningar och kartläggande av det långsiktiga behovet i ljuset av kommande europeisk lagstiftning. Omvärldsanalys av arbetet hos övriga svenska myndigheter, näringslivet och europeiska arbetet med ett hälsodataområde. Utformande av hälsodatavägledning i word- och ppt-format med avstämningar med relevanta aktörer.

Projektnummer

2022-02451

Stöd från Swelife

1 119 943  kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska Institutet – Karolinska Institutet Inst f LIME

Tidsram

oktober 2022 – juni 2023

Kontakt

Kontakta Swelifes programkontor för mer information.