Sweper

Sweper

Sweper är ett nationellt initiativ som vill förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tag i och använda data. Många av dessa lösningar kommer att kunna bidra till det vi kallar precisionsmedicin – men även kunna bidra till precisionshälsa. Projektet är avslutat.

Sweper betyder Swedish Personalized Medicine.

Antologi

När projektet avslutades sammanställdes en antologi. Den går att ladda ner här (pdf).

Läs intervju med projektledare Lars Lindsköld: “Vi söker nytta utifrån datapunkterna”

Om hälsodata

Mängden data om varje individ växer snabbt. Det kan vara den information som patienten ger vid besök inom vården – exempelvis all data som ett vanligt blodprov kan ge – men också data som individen själv producerar, exempelvis genom hälsoappar. All data om individen som har betydelse för välbefinnandet kan kallas för systematiska hälsodata.

Rätt använda skulle de systematiska hälsodata som finns kunna användas för att ge en hälso- och sjukvård specialanpassad för var och en av oss, så kallad precisionsmedicin. Individen skulle också kunna använda dessa data för precisionshälsa.

Men i dag ligger sjukvårdens och de regulatoriska myndigheternas arbete efter, vilket gör att vi inte kan använda våra systematiska hälsodata fullt ut. Det vill Sweper-projektet ändra på.

Så arbetade Sweper

Tillsammans med patientföreningar, näringslivet och akademin belyser Swelife-projektet vad som måste göras för att svenska hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin. Utöver detta tar projektet fram vägledningar och genomför konkreta projekt för att visa på möjligheter. För att resultaten långsiktigt ska kunna genomföras, identifierar och förankrar projektet lämpliga mottagare av resultaten.

Målet med Sweper

Målet för hela projektet är att kunna använda systematiska hälsodata på ett effektivt och enhetligt sätt, för att skapa innovativa lösningar för bättre hälsa som är skalbara nationellt och internationellt. Med bibehållen integritet för patienten, ska hälso- och sjukvården tillsammans med näringsliv och akademi kunna dra nytta av hälsodata. Detta skulle kunna åter placera Sverige i tätpositionen för utvecklingen inom life science.

Projektnummer

2017-02451


Relaterade projekt och rapporter

Ett tilläggsuppdrag från Vinnova avseende användande av AI i klinisk verksamhet startade januari 2019.

3H3R

Forskningsplattformen

EHR4CR: Ny forskningsplattform för elektroniska journaldata i Europa är på plats

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.