Beactica: Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma

Projektparterna kommer att använda sina respektive styrkor i

  • projektledning, IP och affärsutveckling (Beactica)
  • expertkunskap om glioblastom, dess cellulära mekanismer och biomarkörer (Uppsala akademiska sjukhus)
  • in vitro och in vivo optimering (Uppsala universitet).

Parterna har samarbetat i Beacticas LSD1-projekt sedan sent 2016, i ett alltmer effektivt forskningssamarbete.

Resultat/Värde

Samarbetsprojektet väntas leverera ny IP för synergistiska BEA-17 kombinationer, baserat på in vitro och in vivo modeller och cellulära mekanistiska resultat. Potentiella biomarkörer kommer att evalueras för användning i kliniska prövningar och på marknad. Resultaten väntas väsentligt öka värdet av Beacticas LSD1 projekt och sänka risker i kliniska prövningar. Projektet är en viktig del i Beacticas omvandling från ett tidigt läkemedelsforskningsbolag, till ett läkemedelsföretag som tar fram nya terapier.

Mål

Detta projekt syftar till att utveckla Beacticas LSD1-projekt med in vitro- och in vivo resultat från synergistiska BEA-17 kombinationer, som stöd för kommande kliniska prövningar. Den första kliniska prövningen är planerad för BEA-17 i kombination med temozolomid (standardbehandling). Om erhållna in vitro och in vivo-resultat translaterar till klinik, väntas BEA-17+temozolomide förlänga förväntat livslängd för åtminstone en del av glioblastomapatienterna. En synergistisk BEA-17 kombinationsbehandling väntas öka potentialen väsentligt.

Projektnummer

2019-01441

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 2 820 116 kronor

Huvudsökande organisation

Beactica AB

Tidsram

maj 2019 – oktober 2020

Kontakt

Ulf Bremberg
ulf.bremberg@beactica.com

Fler berättelser
Unique collaboration to support the presence of Swedish innovations in Europe