Syntach: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

Syntach har genomfört två Swelife-finansierade projekt.


En svensk forskargrupp har tagit fasta på färska rön om hur hjärtat arbetar och är på väg att utveckla en produkt som kan revolutionera behandlingen av patienter med kronisk hjärtsvikt. Efter att ha utvecklat den allra första funktionella prototypen står Syntach nu i begrepp att ta fram en ny generation.

– Det här är ett globalt sjukvårdsproblem, med miljontals patienter som både lider svårt och åker in och ut på sjukhus, säger uppfinnaren Jan Otto Solem, docent och tidigare kirurg på thoraxkliniken vid Lunds universitetssjukhus.

Den traditionella bilden av hjärtats pumpfunktion är att den kramar ut blodet i omloppet.

Ny forskning har visat att mitralisklaffen, som ska hindra blodet att rinna tillbaka från vänster kammare till vänster förmak, även rör sig upp och ned och arbetar som en kolv. Denna upp- och nedgående rörelse står för cirka två tredjedelar av den volym som hjärtat pumpar ut.

För patienter som har drabbats av hjärtsvikt är kolvrörelsen kraftigt reducerad, vilket innebär att man inte får den effekt av varje hjärtslag som behövs. Kroppen får inte tillräckligt med syre och näring och det leder till orkeslöshet, svullna ben, skador på andra organ och till slut till döden.

Stärker restfunktionen

– Det vi gör med vår produkt är att bevara och förbättra den restfunktion som finns i mitralklaffens rörelse. Det är en mekanisk hjälp, som enkelt uttryckt består av en ”hjälpmotor” som ”knuffar på” klaffen i båda riktningarna – ungefär som en el-cykelmotor underlättar trampandet, säger Daniel Engvall, projektledare och tekniskt ansvarig på medtechföretaget Syntach. Efter att ha utvecklat den allra första funktionella prototypen står Syntach nu i begrepp att ta fram en ny generation och sedan inleda djurförsök.

Syntach har globalt patent för sin produkt.

– Nu går vi vidare med att ta fram en komplett produkt som kan användas i djurförsök, vilket är rimligt att tro att vi klarar under 2018-19, säger Daniel Engvall.

Stärker hjärtats funktion

Konkurrensen utgörs av hjärttransplantationer och mekaniska pumpar.

– Men bristen på donatorer är stor och i Sverige sker bara cirka 50 transplantationer om året. Ungefär lika många får pump, men få överlever två år efter det ingreppet, eftersom pumpen är förenad med många komplikationer, bland annat stroke och infektioner. Vår produkt är bättre i och med att den fungerar på ett helt annat sätt. Den ersätter inte något, utan stärker den funktion som finns, säger Jan Otto Solem.

Nu arbetar Syntach med att komma närmare en klinisk produkt och att attrahera nödvändiga investeringar för vidare produktutveckling och kliniska studier.

Varför investera i er?

– Vi har globala patent på en helt ny produkt och metod inom behandling av hjärtsvikt, som har potential att rädda livet på miljontals människor.

Intervju uppdaterad: 2017-12-18
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01451, 2018-03223

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2016-17: 1 000 000 kronor
Projekt för bättre hälsa steg 2 2018: 5 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Syntach AB

Kontakt

Daniel Engvall
daniel.engvall@synergio.se

Syntachs hemsida

Fler berättelser
Best practice för förebyggande av barnfetma. Bild på barnböcker och en mugg.
Arbetspaket 2 Best Practice, Prevention barnfetma