barn skriver Syntetiska data

Syntetiska data förutspår framtiden

Med hjälp av syntetiska data kan Prevention barnfetma bättre förstå vilka åtgärder som kan ge störst effekt i framtiden. Genom att i förväg förutspå vad som kan komma att ske ökar möjligheten för att förebyggas, förhindras eller förändras beteenden hos både individ och samhälle.

Syntetiska data är ett sätt att göra data tillgänglig och användbar för forskare samtidigt som individens integritetsskydd bevaras. Genom att kombinera data från ett stort antal individer med syntetiska datapunkter går det inte längre att spåra tillbaka till den enskilda individen.

Med hjälp av syntetiska data går det också att fylla i luckor i befintliga data, till exempel om uppgifter för en viss tidsperiod saknas. Det gör att syntetiska data både kan vara mer heltäckande och är lättare för forskarna att arbeta med.

Olika perspektiv

-Syntetiska data hjälper oss att snabbare se olika perspektiv och också tidigare få syn på pågående förändringar, förklarar Lars Lindsköld, portföljansvarig för systematiska hälsodata på Swelife och delaktig i arbetspaket 4 Mätning, uppföljning och datahantering.

Redan idag används syntetiska data inom en rad olika områden, till exempel vid stadsplanering, infrastruktursatsningar, i försäkringsbranschen och av försvaret. Mycket tyder på att forskare inom vård och hälsa är nästa grupp som i allt större utsträckning kommer använda sig av syntetiska data.

-Jag tror att det finns ett stort behov av att öka tillgången till syntetiska data just för att börja släppa in kreativiteten hos hälso- och sjukvården. Det kommer ge tillgång till en stor mängd användbara data, samtidigt som vi följer juridiska krav och inte gör avkall på patientintegriteten, säger Lars Lindsköld.

Tillgängligt för fler

Syntetiska vård- och hälsodata kan också tillgängliggöras för fler grupper som kan vara med och bidra till att utveckla nya verktyg.

-Till exempel är den här typen av data viktigt vid innovationstävlingar som det hackathon som hölls som en del av Grand Challenge Prevent Childhood Obesity, säger Lars Lindsköld.

I slutändan kan ökad tillgång till syntetiska data både används för att förbättra människors livskvalitet, genom att förebygga sjukdom och förbättra vården, och för öka kostnadseffektiviteten på de insatser som görs och på så vis minska kostnader på samhällsnivå.