film om systembaserat lärande

Film om systembaserat arbetssätt

I projektet Prevention barnfetma har det blivit tydligt hur viktig en systemsyn och ett systembaserat arbetssätt är – inte minst för folkhälsan.

I en litteraturstudie som gjorts inom projektet fann vi framgångsrika interventioner, i framför allt Australien och USA. Dessa interventioner visade sig antagit en bredare samhällssyn och inriktat förebyggande insatser över flera samhällssektorer och miljöer.

Denna film visar på samband mellan utveckling av barnfetma (barnobesitas) och de samhällsförändringar som skett under de senaste decennierna. Den beskriver också vad det innebär att arbeta samhällsbaserat.

Presentatör är Maria Bjerstam, Innovation Skåne.

Se filmen om systembaserat arbetssätt här.