Projektet är avslutat. Aktiviteter som genomförts och mötesplatser som etablerats har ökat samverkan och kunskapsutbyte mellan sektorer, regioner och aktörer...