Projektet är avslutat. Aktiviteter som genomförts och mötesplatser som etablerats har ökat samverkan och kunskapsutbyte mellan sektorer, regioner och aktörer...
nlsdays 2019
Projektet Arena 2.0, som byggde vidare på Swelife Arena, skulle fortsätta utveckla en nationell strukturerad samverkansplattform inom life science som...
Testa center
Testa Center är en anläggning som erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Swelife finansierade 2017-19 projektet Bioprocess Innovation Center. Om Testa Center Anläggningen...