Testa center
Testa Center är en anläggning som erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Swelife finansierade 2017-19 projektet Bioprocess Innovation Center. Om Testa Center Anläggningen...