Tamro: PACE. Med stöd av co-design och hemmonitorering stärks cancerpatienters autonomi och trygghet

Projektnummer

2020-04701

Stöd från Swelife

2 800 000 kronor

Tidsram

april 2021 – december 2022

Kontakt

Jesper Olsson

jesper.olsson@tamro.com

Fler berättelser
modeller för mätning
Nya modeller för mätning